Kuntaliitto esittää väliaikaista rahoitusmallia

0

Kuntaliitto antoi lausuntonsa hallituksen esittämästä itsehallintoaluejaosta ja sote-uudistuksesta. Liitto nosti esiin neljä linjausta.

Kuntaliitto muistuttaa, että itsehallinnolliset alueet tarvitsevat riittävän rahoituksen tehtävien hoitoon. Rahoituksen tulee ensi vaiheessa olla valtiollisen verotuksen kautta saatua ja valtakunnallisesti tasattua. Kuntaliitto esittääkin väliaikaisen rahoitusmallin käyttöönottoa. Malli perustuisi muun muassa palvelulupaukseen ja järjestämispäätökseen, itsehallintoalueiden omaan verotusoikeuteen sekä siihen, että itsehallintoalueet saisivat valtionosuuksia.

Hallituksen aluejakolinjaus kaipaa Kuntaliiton mukaan selkeyttämistä järjestämisvastuun sekä toisiin itsehallintoalueisiin tukeutuvien alueiden hallinnon osalta. Hallitus esittää 18 maakuntaa, mutta vain 15 sote-aluetta.

Kuntaliiton mukaan uudistusta eteenpäin vietäessä on huolehdittava kuntien ja alueiden elinvoimasta ja turvatta riittävä rahoitus kunnille jäävien tehtävien hoitoon. Kunnan on myös itse voitava päättää, mihin itsehallintoalueeseen se haluaa kuulua. Samalla on huolehdittava siitä, että kaikki itsehallintoalueet ovat toimintakykyisiä.

Lisäksi itsehallintoalueidella tulee olla itsenäistä päätösvaltaa. Valtion ohjauksen tulee olla luonteeltaan strategista. Itsehallintoalueiden ja kuntien täytyy voida itse sopia muiden kuin itsehallintolaissa niille osoitettujen tehtävien siirrosta.