Laitilaan lähivuosina 40 maahanmuuttajaa

0
Laitilan Hartikkalaan perustettiin syyskuussa hätämajoitusyksikkö, josta tuli myöhemmin vastaanottokeskus. Lokakussa Hartikkalassa vietettiin avoimien ovien päivää. Kuva: Pirkko Varjo.
Laitilan Hartikkalaan perustettiin syyskuussa hätämajoitusyksikkö, josta tuli myöhemmin vastaanottokeskus. Lokakussa Hartikkalassa vietettiin avoimien ovien päivää. Kuva: Pirkko Varjo.

Laitilan kaupunki on solminut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa sopimuksen, jonka mukaan Laitila sitoutuu ottamaan vuosien 2016–2018 aikana enintään 40 myönteisen turvapaikkapäätöksen saanutta pakolaista.
Vastaanotettavia maahanmuuttajia sijoitetaan Laitilaan seuraavan kolmen vuoden aikana noin kymmenkunta vuosittain.
– Sekin on kirjattu sopimukseen, että Ely-keskus pyrkii sijoittamaan Laitilaan perheitä. Tarkoitus on, että Laitilassa jo asuvat perheet, joiden lapset käyvät koulua tai ovat päivähoidossa, voisivat asettuakin Laitilaan, sanoo maahanmuuttopäällikkö Kalle Myllymäki Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.
Myllymäki kuitenkin huomauttaa, että oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat voivat muuttaa vapaasti haluamilleen paikkakunnille.
Laitilan sopimus
ensimmäisiä
ELY-keskus käy neuvotteluja kaikkien Varsinais-Suomen kuntien kanssa vastaavan sopimuksen solmimisesta.
– Kunnat ovat hyvin ymmärtäneet, miten poikkeuksellinen tämä tilanne on. Tietysti on kokonaan toinen asia, sijoitetaanko jokaiseen kuntaan pakolaisia, vaikka sopimus tehtäisiinkin, Myllymäki muistuttaa.
Laitila kuului ensimmäisiin kuntiin, joiden kanssa Varsinais-Suomessa sopimus on tehty.
– Tämä on aivan luonnollista ja selittyy sillä, että Laitilassa on vastaanottokeskus.
Kunnasta samat
palvelut kaikille
Myllymäki korostaa, että vain sopimuksen allekirjoittaneet kunnat ovat oikeutettuja saamaan pakolaisten kotoutumista tukeviin palveluihinsa taloudellista korvausta.
– Tulee huomata, että kotoutumiseen liittyvät palvelut eivät ole mitään sen enempää kuin mitä muutkaan kansalaiset saavat. Ekstraa on vain suomen kielen koulutus eikä se ole kuntien vastuulla.
Myllymäki sanoo olennaista olevan, että esimerkiksi kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävien ihmisten erilaiset taustat otetaan käytännön tasolla huomioon.
Kotoutumislain mukaan valtion varoista maksetaan kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin kiintiöpakolaisista neljän vuoden ja muista pakolaisista kolmelta vuodelta.
Maaliskuusta alkaen koko maassa arvioidaan valmistuvan noin tuhat turvapaikkapäätöstä viikossa. Laitilassa olevien turvapaikanhakijoiden oleskelulupapäätöksiä voisi Myllymäen mukaan olla odotettavissa kesän korvilla.
– Mutta tämä on kyllä pelkkä ennustus, maahanmuuttopäällikkö Kalle Myllymäki Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta korostaa.