Laitilan lukiossa tyytyväisiä pidempään oppituntiin

0

Sekä Laitilan lukion oppilaat että opettajat ovat tyytyväisiä kokeiluun, jossa oppitunnin pituus kasvatettiin 45 minuutista 75 minuuttiin. Kokeilu alkoi syyslukukaudella ja sitä on tarkoitus noudattaa koko lukuvuoden ajan.

Oppilaiden mielipidettä oppitunnin pituudesta kysytti joulukuussa tehdyllä kyselyllä. Siihen vastasi 123 oppilasta, joista peräti 92, prosenttia piti 75 minuutin oppituntia parempana kuin ventistä 45 minuuttia.

Opettajista pitempää oppituntia kannatti yksitoista ja kaksi oli 45 minuutin kannalla. Lukion ja yläasteen yhteisten opettajien mielestä olis parempi, että molemmissa kouluissa noudatettaisiin samaan käytäntöä. Yläasteella oppitunnin pituus on edelleen 45 minuuttia.