Ollapa ihminen

0

A kurkistuksi 1802Olen valtavan kiinnostunut psykologiasta. Ihmisyys on yksi kiehtovimmista aiheista elämässä. Siihen liittyvät kysymykset eivät lopu koskaan, ja oivaltamista ja kasvamista tapahtuu loputtomiin. Ihmisyys on aina ajankohtaista. Olemisemme täällä ei lakkaa, ennen kuin kuolemme, emmekä pääse itsestämme eroon hetkeksikään, edes vaikeiden tunteiden koetellessa, sillä olemme mielen järkkyessäkin olemassa. Ihmisyyteen kuuluvat tunteet, toiveet, läheisyys, tarvitsevuus, yhteys, vastuullisuus, mielikuvat ja ajatukset… Ne esimerkiksi, sillä ihminen on kuin syvä lampi, jonka syvyyksistä löytyy vielä lisää mielenkiintoisia asioita.

Yhtä ihmiselämän suurinta roolia pyörittävät tunteet. Sen sijaan, että ihmisessä vallitsisi jatkuvasti joko tunne tai järki, ne yhdessä muodostavat tasapainoisen perustan elämässä pärjäämiselle. Tunteet ovat tärkeitä ja merkityksellisiä esimerkiksi ihmissuhteissa tai päätöksenteossa, jonka ajattelisi olevan täysin järkeen perustuvaa. Todellisuudessa ihminen ei osaa päättää, jollei hänellä ole jonkinlaisia tunteita. Tunnemuisti on tärkeä. Monia tunteita kumpuaa myös lapsuudesta.

Tunteet rikastuttavat elämää. Varsinkin itse hyvin temperamenttisena, herkkänä ja tunteellisena ihmisenä, kasvavana nuorena, elän hyvin tunnerikasta elämää. Tunnetaidot ovat sitä, että osaa ilmaista tunteensa tilanteeseen nähden sopivasti, ja sitä harjoitellaan läpi koko elämän, erityisesti lapsuudessa ja nuoruudessa. Olen miettinyt, kuolisiko ihmisiä vähemmän, jos ihmiset olisivat tunnepuolella älykkäämpiä sen sijaan, että suosisivat matemaattista, kielellistä tai taiteellista lahjakkuutta. Ei sillä, nekin ovat tärkeitä, ja niille perustuvat kaikki harjoittamamme tieteet ja taiteet, koko kulttuurimme ja osaamisemme. Osaisivatko ihmiset hillitä itsensä paremmin?

Tunteiden hallinta on vaikeaa. Se edellyttää hyvää itsetuntemusta, ja täytyy osata samastua myös muiden tunnekokemuksiin. Kun tuntee itsensä, ymmärtää tekojensa motiiveja ja tunnistaa vääriä ajattelumalleja, jotka eivät pidä paikkaansa. Muun muassa psyykkiset puolustuskeinot, joilla hieman huijataan mieltä vaikeiden tunteiden keskellä, ettei oma maailma järkkyisi, ovat joskus tosi hankalia. Itseen on hauska tutustua. Itselle on hauska puhua.

Parasta ihmisyydessä on kuitenkin yhteyden tunne. Samassa veneessä, samalla viivalla. Samanlaisia ongelmia, samat kipeät kasvukysymykset. Samoja kokemuksia, samoja epäonnistumisia. Ollapa ihminen – ei ihan helppo juttu.