Yhdistävä tekijä

0

Suomea on luonnehdittu yhdistysten luvatuksi maaksi. Väitteelle oin katetta, sillä suuri osa meistä kuuluu johonkin yhdistykseen.
Tutkimuksissa asiaa on selitetty osittain sillä, että suomalaisilla on monia muita maita vähemmän sukulais- ja ystävyyssuhteita. Yhdistystoiminta tuo elämään sosiaalisia kontakteja ja yhteisöllisyyttä.

Laitila ja lähiseutu eivät ole poikkeus yhdistystoiminnan laajassa kirjossa. Täältä löytyy satoja erilaisia ryhmiä, jotka kokoontuvat säännöllisin väliajoin. On kyläyhdistyksiä, urheiluseuroja ja kulttuurin saralla toimivia porukoita. Joitakin yhdistää ikääntyminen, toisia perheiden arki.

Paljon on myös sairauksien yhdistämiä ryhmiä, joissa saa vertaistukea. Yhdistystoimintaa harrastetaan myös politiikassa ja ammattiliitoissa. Yhdistyksissä ajetaan tietyn väestöryhmän etuja, mutta huolehditaan myös lähimmäisistä.

Laitilan Sanomissa alkaa tänään juttusarja, joka sai nimekseen Tehrä yhres. Idean antoi toimitukselle Laitilan seudun senioreiden puheenjohtaja Pirkko Vähätalo, josta syystä seniorit saivat kunnian aloittaa sarjan (sivu 9).

Juttusarjan tarkoituksena on esitellä paikkakunnan monipuolista yhdistystoimintaa. Monet pitkään toimineet yhdistykset mielletään helposti sisäpiirin toiminnaksi, vaikka useimmiten jokainen yhdistys ottaa uudet tulijat ilolla vastaan. Osallistuminen ei useinkaan vaadi muuta kuin päätöksen lähteä mukaan. Se ei aina ole helppoa, jos vastassa on vieraita ihmisiä.
Rohkeus palkitaan, sillä jokainen meistä kaipaa vuorovaikutusta ihmisten välillä. Verkko on täynnä erilaisia yhteisöjä, mutta ne eivät korvaa kohtaamisia, joissa ihmiset ovat fyysisesti läsnä.