Kappelimäkeen ilmoitettu 57 ekaluokkalaista

0
Laitilan alakouluihin on ilmoittautunut ensi lukuvuodeksi 104 ensimmäisen luokan oppilasta. Kuva: Lennart Holmberg
Laitilan alakouluihin on ilmoittautunut ensi lukuvuodeksi 104 ensimmäisen luokan oppilasta.
Kuva: Lennart Holmberg

Ensimmäiselle luokalle on Laitilassa ilmoitettu ensi lukuvuodeksi kaikkiaan 104 lasta.
Kappelimäen kouluun on tulossa 57 ensimmäisen luokan oppilasta, joista kuusi joustavaan alkuopetukseen. Kappelimäki vetää kouluista eniten lapsia myös toisten alakoulujen koulunkäyntialueilta. Suuren oppilasmäärän vuoksi Kappelimäen kouluun perustetaan kolme opetusryhmää kolme sekä yksi pienryhmä.
– Jos ensimmäisen luokan oppilaat jaettaisiin kahteen yleisopetuksen ryhmään, niin ryhmäkoot olisivat tämänhetkisen ilmoittautumistilanteen mukaan 25 ja 26. Pitää huomioida, että näihin luokkiin integroidaan myös esimerkiksi valmistavan opetuksen oppilaita sekä mahdollisesti joustavan alkuopetuksen oppilaita, jolloin ryhmäkoot olisivat jo lähellä 30 oppilasta, selvittää sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen.
Kappelimäessä on ensi syyskaudesta lähtien kolme yleisopetuksen rinnakkaisluokkaa luokka-asteilla 1–4. Oppilasmäärä opetusryhmissä on jopa alle 20.
– Vain viidennen ja kuudennen luokan oppilailla on kaksi yleisopetuksen opetusryhmää sekä pienluokka, muilla siis yksi opetusryhmä enemmän.
Niinpä viidennen ja kuudennen luokkien opetusryhmät ovat oppilasmäärältään selvästi suurempia, sillä niissä on yli 25 oppilasta.
Untamalan kouluun on ilmoittautunut ensimmäiselle luokalle 14 lasta, Soukaisiin 12, Suontaan kouluun kahdeksan, Koveroon viisi lasta ja Kodjalan sekä Itäkulman kouluihin kumpaankin neljä lasta.
Eskariryhmiä
tulee viisi
Esiopetukseen pyrittiin muodostamaan vähintään kymmenen lapsen ryhmiä.
– Vaikka tarjosimme houkuttimeksi perheille vähän porkkanaakin, niin emme tässä tavoitteessa onnistuneet, kertoo sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen.
Alle tavoitteen jäädään niin Kodjalassa kuin Soukaisissakin, kummankin kylän alakoulussa aloittaa yhdeksänlapsinen esikouluryhmä.
– Kodjalan esikouluryhmään integroidaan kolme valmistavaan opetukseen osallistunutta turvapaikanhakijalasta, mikäli nämä Laitilassa vielä syksyllä ovat.
Pähkinäpensaan päiväkodissa aloittaa kaksi eskariryhmää, joissa on yhteensä 47 esikoululaista. Kappelimäen kouluun puolestaan on ilmoitettu 31 esikoululaista.
Laitilassa on ensi lukuvuonna ensimmäistä kertaa mahdollisuus saada esikouluopetusta Vaahteraportin päiväkodin vuorohoito-osastolla.
– Vaahteraportissa on aloittelemassa esikoulussa kolme lasta. Heidän opetuksensa räätälöidään yksilöllisesti, koska he eivät välttämättä ole edes samaan aikaan hoidossa.