Laitilan talous paljon pelättyä paremmalla tasolla

0
Laitila käytti investointeihin viime vuonna 4,1 miljoonaa euroa, mikä on täsmälleen saman verran kuin Tuunan kentälle jäähallin viereen nousevan monitoimihallin kokonaiskustannusarvio. Hallin on määrä valmistua loka-marraskuussa.
Laitila käytti investointeihin viime vuonna 4,1 miljoonaa euroa, mikä on saman verran kuin jäähallin viereen nousevan monitoimihallin kustannusarvio. Hallin on määrä valmistua loka-marraskuussa. Kuva: Solina Saarikoski

Laitilan kaupungin viime vuoden talous kiri synkkiä näkymiä selvästi valoisammaksi: tilikauden tuloksen odotettiin talousarvion perusteella sukeltavan miinukselle 1,5 miljoonan euron verran, mutta lopulta kaupunki teki 300 000 euron tuloksen.
Tilikauden kokonaisylijäämä oli 470 000 euroa, joka kasvattaa Laitilan taseeseen kertyneen ylijäämän 4,7 miljoonasta liki 5,2 miljoonaan euroon.
Vuonna 2014 tilikauden tulos painui Laitilassa hieman rapiat 100 000 euroa miinukselle ja ylijäämää kertyi noin 50 000 euroa.
Verotulot
iso yllätys
Laitilan ylijäämiseen tulokseen nosti kaupunginkamreeri Sari Laineen mukaan muun muassa reilut miljoona euroa ennakoitua suurempi verotulojen kasvu.
Verotulojen kasvu selittyy pitkälti sillä, että kunnallisveroa nostettiin vuoden 2015 alusta 0,5 prosenttiyksiköllä 20,75 prosenttiin. Talousarviossa ennuste verotulojen kehityksestä oli toteumaa selvästi pienempi. Laitilassa verotulojen kehityksessä ei näy yleinen työttömyyden kasvu, sillä työllisten määrä Laitilassa on pysynyt viime vuodet lähes samana.
Positiivista talousvuotta selittää myös esimerkiksi palkkamenojen alittuminen noin 700 000 eurolla.
– Säästetty summa koostuu useammasta tekijästä, muun muassa siitä, että hallintokunnat ovat tehneet erilaisia työjärjestelyitä. Esimerkiksi eläkkeelle jäävien tilalle on palkattu mahdollisuuksien mukaan palkkatuella työntekijöitä.
Kaupungin henkilöstön määrä on myös laskenut vuoden takaiseen selvästi. Kun Laitilan palkkalistoilla oli vuoden 2014 lopussa 784 henkilöä, oli heitä vuotta myöhemmin 41 vähemmän.
Laine kiittelee hallintokuntien myös suitsineen onnistuneesti menoja.
– Käyttötalouden menoista yhteensä miljoona euroa on karsittu.
Lainaa alle
keskitason
Laitilan kaupungin lainakanta oli viime vuoden lopussa 13,4 miljoonaa euroa, mikä on noin 500 000 euroa enemmän kuin vuonna 2014. Lainan määrä kasvoi selvästi arvioitua maltillisemmin, sillä talousarviossa ennakoitiin lainakannan nousevan peräti 18,6 miljoonaan euroon.
– Lainamäärä oli hieman yllättävä, mutta sitä selittää esimerkiksi se, että kuluja on pystytty kattamaan omilla varoilla ennakoitua enemmän, Laine selittää.
Lainaa Laitilalla oli viime vuoden päättyessä 1 572 euroa jokaista kuntalaista kohden, mikä on selvästi maan kuntien keskiarvoa vähemmän. Vuonna 2015 nimittäin kunnilla oli keskimäärin lainaa 2 793 euroa asukasta kohti.
Investointeihin käytettiin kaikkiaan viime vuonna 4,1 miljoonaa euroa, mikä on noin 500 000 euroa talousarviossa varattua vähemmän. Vuonna 2014 Laitilan nettoinvestoinnit olivat lähes kaksinkertaiset, eli vajaan 8 miljoonan euron verran.
Investointieuroista suurimman osan haukkasivat yhteensä 700 000 euroa maksaneet terveyskeskuksen kosteusvaurioremontit sekä loka-marraskuussa valmistuvan monitoimihallin rakentaminen, johon käytettiin noin 600 000 euroa. Lähes 300 000 euroa nielaisi Varppeen yläkoulun piha-alueen asfaltointi ja sadevesijärjestelmän uusiminen sekä salaojien rakentaminen.
– Yleisesti ottaen viime vuosi yllätti positiivisesti, mutta työtä on edessä paljon. Meillähän on alijäämäinen talousarvio tälle vuodelle ja tavoitteena on saada se vähintään nollatasolle, kaupunginkamreeri Sari Laine muistuttaa.