Positiivista työllisyyskehitystä

0

Tuoreimmat työllisyystilastot ovat positiivista luettavaa Vakka-Suomessa erityisesti pitkäaikaistyöttömien osalta. Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrä on kääntynyt laskuun Laitilassa, Uudessakaupungissa ja Kustavissa. Nämä kunnat erottuvat Varsinais-Suomen valopilkkuina, sillä koko maakunnassa pitkäaikaistyöttömiä oli  tammikuun lopussa eniten, yli 10 000, koko 2000-luvulla.

Kaikkien työttömien määrä laski Vakka-Suomen kunnista eniten Pyhärannassa ja Varsinais-Suomen paras työllisyysaste oli Laitilassa.
Työmarkkinatuen rahoituksen muuttuminen ja kuntien maksuosuuden kasvaminen on tuonut kunnille lisäpaineita työllisyyden hoitamiseen. Pyhärannassa tämän vuoden kärkihankkeeksi on nimetty työnohjaajan palkkaaminen (sivu 3). Toiminnasta onkin saatu jo hyviä kokemuksia.

Työnohjaaja on kartoittanut yritysten tarpeita ja kunta on tarjonnut erilaisia keikkahommia. Keväällä ajatuksena on työtoiminnan ulottaminen vanhustyöhön. Olennaista on, että tekijä ja työ kohtaavat. Parasta olisi, jos jokaiselle voitaisiin räätälöidä yksilöllinen ja juuri hänen tarpeitaan palveleva ratkaisu.
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta laajeni vuonna 2010 koskemaan yli 25-vuotiaita. Töiden saaminen ei ole helppoa taantuman aikana, kun yritykset irtisanovat ja lomauttavat ja avoimia työpaikkoja ei yksinkertaisesti ole. Erityisen haastavaa töiden saaminen on yli 50-vuotiailla ja henkilöillä, jotka ovat vailla koulutusta ja ammattitutkintoa.

Pyhärannan sosiaalijohtaja Maarit Ketola korostaa, että kuntouttavassa työtoiminnassa tärkeää on myös sosiaalinen ulottuvuus. TE-toimistoja on suljettu ja työttömät pitävät yhteyttä viranomaisiin verkossa ja puhelimessa. Aktiivisella ja mielekkäällä työtoiminnalla saadaan ehkäistyä syrjäytymistä ja yksinäisyyttä, jotka kasaavat työttömien harteille usein lisää ongelmia.