Varsinais-Suomeen ei haluta villisikoja

0

Varsinais-Suomen alueellinen riistaneuvosto haluaa minimoida afrikkalaisen sikaruton maakuntaan leviämisen riskiä.

Riistaneuvosto kehottaa metsästäjiä ja metsästysoikeuden haltijoita pitämään Varsinais-Suomen mahdollisimman tyhjänä villisioista vastuullisella toiminnalla sekä kaikin laillisin keinoin.

Tällä hetkellä Varsinais-Suomessa on vain muutamia villisikoja ja nykyinen tilanne tulee säilyttää mahdollisimman pitkään. Villisikojen levittämän afrikkalaisen sikaruton esiintyminen kesysioissa aiheuttaisi mittavia menetyksiä sikataloudelle vientiin ja sisämarkkinakauppaan asetettavien rajoitusten myötä.

Valtioneuvosto on kumonnut villisian rauhoitusaikaa koskevan asetuksen sikaruton torjumiseksi. Porsaattoman villisian tai villisian porsaan metsästys on mahdollista ympärivuotisesti.