Pyhärannan vesilaitoksen liittymisehtoja muutetaan

0

Pyhärannan kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vesi- ja viemärilaitoksen liittymisehtoja muutetaan siten, että liittymismaksu on mahdollista jakaa neljälle vuodelle. Tähän asti liittymismaksusta on maksettu puolet heti ja puolet vuoden kuluttua.

Uuden esityksen mukaisesti joka vuodelle tulisi maksettavaksi neljännes laskun koko summasta. Lisäksi jälkimmäisille erille tulisi kuuden prosentin vuotuinen korko. Aikaisemminkin korkoa maksettiin toisesta erästä.

Muutoksen taustalla on asiakkailta saatu palaute. Liittymismaksun lisäksi asiakas joutuu hankkimaan kotiinsa pumppaamon ja asennuttamaan sen. Asiakkailta on tullut toive liittymismaksun jakamisesta useammalle vuodelle, jolloin kerralla maksettava summa ei nouse niin korkeaksi.

Edelleen liittyjä voi halutessaan maksaa liittymismaksun myös yhdessä erässä. Valtuusto käsittelee asiaa ensi viikon maanantaina.