Laitila ottaa kantaa Kantatien reunaan suunniteltuun pyörätiehen

0

Laitilan teknisen lautakunnan kokouksessa käsitellään tällä viikolla Laitilan Kodjalan ja Uudenkaupungin Kalannin välille suunnitteilla olevaa kevyen liikenteen väylää. Viime vuonna peruskorjauksen kokenut kantatie 43 muuttui pyöräilijöille vaaralliseksi, kun tiemerkkikokeilu kavensi asfaltoidun piennarosuuden paikoin olemattomiin.
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on esittänyt, että se maksaisi uuden pyörätien rakennuskustannuksista 765 500 euroa, mikäli Laitila ja Uusikaupunki kuittaavat loppulaskun. Kustannusten jakoperusteena käytettäisiin kummankin kaupungin puolelle rakennettavan kevyen liikenteen väylän pituutta, jolloin Laitilan osuus olisi 415 000 euroa, Uudenkaupungin taas 522 500 euroa.
Lautakunnalle päätösehdotuksen tekevä Laitilan tekninen johtaja Mika Raula esittää, että tiemerkkikokeilun toteuttaneen ja siten turvallisuusongelman aiheuttaneen ely-keskuksen tulisi maksaa suurempi osuus rakennettavan kevyen liikenteen väylän kustannuksista. Päätösehdotuksessa neuvottelujen toivotaan jatkuvan.
Tekninen lautakunta tekee asiassa päätöksen keskiviikkona.