Laitila ottaa käyttöön päivähoidon palvelusetelin

0
Laitila on ottamassa käyttöön syksyllä varhaiskasvatuksen palveluseteliä, jolla tuetaan yksityistä päivöhoitoa.  Kuva: Jonny HolmŽn
Laitila on ottamassa käyttöön syksyllä varhaiskasvatuksen palveluseteliä, jolla tuetaan yksityistä päivöhoitoa.
Kuva: Jonny Holmén

Laitilan kaupunki ottaa elokuun alusta käyttöön varhaiskasvatuksen palvelusetelin, jolla tuetaan yksityistä päivähoitoa. Yksityisen päivähoidon valinnut perhe saa setelillä tukea lapsensa päivähoitomaksuun.
– Perheillä ei kuitenkaan ole subjektiivista oikeutta seteliin. Sitä ei välttämättä myönnetä esimerkiksi silloin, jos kunnallisessa päivähoidossa on vapaita hoitopaikkoja, selvittää sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen.
Toisaalta lapsen huoltajien ei ole myöskään pakko ottaa palveluseteliä vastaan, vaan jokaisella lapsella on oikeus kunnalliseen päivähoitopaikkaan.
Päivähoidon palvelusetelin voi saada erilaisiin hoitomuotoihin; yksityiseen päiväkotihoitoon, ryhmäperhepäivähoitoon tai hoitajan kotona tapahtuvaan yksityiseen perhepäivähoitoon.
– Lisäksi seteli käy myös muissa kunnissa olevissa hoitopaikoissa.
Palveluseteliä ei voi saada, mikäli perhe saa samaan aikaan Kelan myöntämää yksityisen hoidon tukea.
Kunta hyväksyy
palveluntuottajat
Tämän vuoden talousarviossa on varauduttu kymmeneen palveluseteliin.
– Seteleitä voidaan enemmänkin myöntää, mikäli sen saamiseen on vahvat perusteet. Etenkin, jos kunnallisia hoitopaikkoja on tarjolla, noudatetaan setelin myöntämisessä kuitenkin tarkkaa harkintaa.
Perhe voi hakea palveluseteliä tehtyään yksityisen palveluntuottajan kanssa päivähoitopalveluista palvelusopimuksen. Kunta puolestaan hyväksyy palveluntuottajat.
– Yksityisillä palveluntuottajilla on täysin samat kriteerit kuin kunnallisessa päivähoidossa toimivillakin.
Laitilassa toimii tällä hetkellä neljä yksityistä perhepäivähoitajaa, muita yksityisiä hoitomuotoja ei paikkakunnalla ole.
Ohjeiden mukaan palveluseteliä on haettava ennen päivähoidon alkamista. Tälläkin hetkellä yksityisessä perhepäivähoidossa olevien lasten perheet voivat saada tietyin ehdoin palvelusetelin.
– Jos ehdot täyttyvät, palvelusetelin hekin voivat saada. Takautuvasti palveluseteliä ei voi saada, mutta tuleville hoitojaksoille kyllä, linjaa sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen.
Palvelusetelin arvoon vaikuttavat lapsen iän lisäksi myös perheen koko ja tulotaso sekä se, onko kyse osa-aikahoidosta vai kokoaikaisesta päivähoidosta.
– Lähtökohta on se, että yksityinen päivähoito maksaisi perheille saman verran kuin kunnallinen päivähoito, määrittelee sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen.

Aiheesta lisää Laitilan Sanomissa perjantaina 27.5.