Vakka-Suomessa voidaan keskimääräistä paremmin

0
Laitilan sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Polso ja sosiaalityöntekijä Marjo Karhunsaari ovat hyvillään siitä, että toimet nuorten syrjäytymisen vähentämiseksi ovat tuottaneet tulosta. Kuva: Solina Saarikoski
Laitilan sote-johtaja Marika Polso ja sosiaalityöntekijä Marjo Karhunsaari ovat hyvillään siitä, että toimet nuorten syrjäytymisen vähentämiseksi ovat tuottaneet tulosta.
Kuva: Solina Saarikoski

Vakka-Suomessa vuosittain koottu hyvinvointiselvitys linjaa toisaalta keinoja hyvinvoinnin lisäämiseksi ja toisaalta kerää tilastotietoa siitä, millä tolalla seutukunnallinen hyvinvointi on. Nyt valmistunut katsaus on vuodelta 2013, osin tilastotietoa on myös vuodelta 2014.
Vaikka seutukunnallinen hyvinvointiselvitys nostaa esiin lukuisia hyvinvointiin liittyviä huolenaiheita, niin tilastojen valossa vakkasuomalaiset voivat paremmin kuin asukkaat keskimäärin Varsinais-Suomessa tai koko maassa.
Nuori syrjäytyy
yhä harvemmin
Laitilan sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Polso nostaa seutukunnallisesta hyvinvointiselvityksestä esiin sen, että nuorten syrjäytymistä on pystytty hillitsemään selvästi.
– Tämä näkyy muun muassa siinä, että koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten määrä on vähentynyt.
Polso sanoo positiivisen kehityksen olevan seurausta etenkin etsivän nuorisotyön ja koulutustakuun tehokkuudesta.
– Tämä tilanteen parantuminen on ihan selvästi ajoitettavissa tehtyihin lakimuutoksiin sekä niihin toimiin, joita seutukunnan kunnissa on tällä saralla tehty, hän kiittelee.
Vaikka nuorten syrjäytymiseen onkin pystytty puuttumaan, nuorista yhä useampi painii vaikeiden ongelmien kanssa. Huolta aiheuttavat esimerkiksi nuorten huumeiden käytön lisääntyminen.
– Nuorten huumeiden käyttöön lisääntyneet ongelmat ovat lisääntyneet ja vaikeutuneet Vakka-Suomessa viime vuosina. Suuntaus koskee myös seutukunnan pieniäkin kuntia.
Hälyttävästi ovat lisääntyneet myös alaikäisten rikokset: poliisin tietoon tulleet alle 18-vuotiaiden tekemät pahoinpitelyt ja varkausrikokset ovat moninkertaistuneet.
Hyvinvointiselvityksessä Vakka-Suomen sosiaalijohto muistuttaa, että muutokset hyvinvoinnissa tai pahoinvoinnissa tapahtuvat hitaasti. Sosiaalijohto linjaa, että tilastojen kertomasta pahoinvoinnista huolimatta väestö Vakka-Suomessa voi hyvin, kun tilannetta verrataan Varsinais-Suomeen ja koko maahan.

Lue muista hyvinvointiin liittyvistä ilon- ja huolenaiheista Laitilan Sanomista perjantaina 3.6.