Vihreää valoa kantatien kevytväylän suunnittelulle

0

Laitilan tekninen lautakunta haluaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen osallistuvan Laitila–Uusikaupunki-tien reunaan suunnitellun kevyen liikenteen väylän rakentamiskustannuksiin kaavailtua isommalla maksuosuudella.
Lautakunta pitää pyörätien rakentamista Laitilan Kodjalan ja Uudenkaupungin Kalannin välille tärkeänä ja esittääkin yksimielisesti kaupunginhallitukselle, että Laitila varaa noin 25 000 euron summan pyörätien suunnitteluun. Suunnittelun kustannuksiksi on arvioitu kaikkiaan reilut 100 000 euroa, josta Uudenkaupungin osuudeksi on jyvitetty 31 000 euroa ja ely-keskuksen noin 46 000 euroa.
Ely-keskuksen pitäisi
maksaa enemmän
Lautakunta ei kuitenkaan niele purematta nyt esitettyä kustannusjakoa itse kevyen liikenteen väylän rakentamiskustannuksista, vaan katsoo Laitilan ja Uudenkaupungin joutuvan ely-keskuksen aiheuttaman ongelman maksumiehiksi.
Viime vuonna kantatien peruskorjauksen yhteydessä toteutettu tiemerkintäkokeilu pienensi kantatien piennarosuudet Laitila–Uusikaupunki-välillä paikoin olemattoman kapeiksi, jolloin pyöräilijät joutuvat ajamaan ajoradalla. Lautakunta katsoo, että ongelman aiheuttaneen ely-keskuksen pitäisi maksaa noin 1,7 miljoonaan euroon nousevista rakennuskustannuksista enemmän kuin se on esittänyt.
Ely-keskus on ehdottanut kustannusjakoa siten, että se rahoittaa hankkeesta noin 765 500 euroa, Uusikaupunki 522 500 euroa ja Laitila 415 500 euroa. Laitilan ja Uudenkaupungin maksuosuus lankeaisi niiden alueelle rakennettavan pyörätien metrimäärän perusteella.
Lautakunta esittää neuvottelujen jatkamista ely-keskuksen kanssa oikeudenmukaisemman kustannusjakomallin löytämiseksi. Uudenkaupungin kaupunginvaltuutetut päättivät maanantantaina Uudenkaupungin osallistuvan kevyen liikenteen väylän suunnitteluun ja rakentamiseen esitetyillä maksuosuuksilla.