Laitilassa kuusituhot onnistuttu minimoimaan

0
Nimensä tuholainen on saanut kuusen runkoon kovertamistaan urista, jotka muistuttavat vanhaa kohopainolaattaa. Kuva: Juhani Marttala
Nimensä tuholainen on saanut kuusen runkoon kovertamistaan urista, jotka muistuttavat vanhaa kohopainolaattaa. Kuva: Juhani Marttala

Kirjanpainaja piinaa kuusikoita eri puolilla Suomea.

– Laitilassa se on saatu kuriin ennakoinnilla ja tehokkaalla jälkihoidolla, kertoo metsäasiantuntija Kari Laiho metsänhoitoyhdistys Lounametsästä.

Suomen metsäkeskus tarkasti kesäkuun lopulla yhteensä 120 kohdetta, joissa oli paikkatietoanalyysin perusteella kohonnut riski kirjanpainajan aiheuttamille tuhoille. Lähes joka kolmannella kohteella havaittiin kirjanpainajia terveissä puissa.

Vuonna 2015 vastaava luku oli joka viidennellä kohteella. Eniten iskeytymiä havaittiin Kaakkois-Suomessa. Riskialttiita ovat erityisesti tuulituhoalueiden reunametsät.

Laitilassa kirjanpainajaan ryhdyttiin kiinnittämään huomiota vuonna 2012, jolloin sen kannat kasvoivat kaksinkertaisiksi edellisvuosiin verrattuna. Perussyy siihen on ilmaston lämpeneminen, minkä takia kirjanpainajiakin Suomessa syntyi kahtena edelliskesänä kaksi sukupolvea, kuten eteläisessä Ruotsissa oli tapahtunut jo pitkään. Siellä niiden tuhot ovatkin selvästi näkyvissä.

– Kasvualustaa kannoille loivat myös edelliskesän ja tapaninpäivän myrskyt, joiden jäljiltä metsiin jäi runsaasti tuulenkaatoja, Laiho muistelee.

Tulitikun rikkipään kokoiset kirjanpainajat ja niiden toukat syövät kuusesta nilan kaarnan

alta. Kun niiden tekemät käytävät ulottuvat rungon ympäri, katkeaa nesteiden kulku juurista latvustoon ja puu alkaa kuivua pystyyn.

 

Lue lisää 22.7.2016 lehdestä