Pyhärannan sosiaalijohtajan toiminnasta poliisitutkinta

0

Pyhärannan kunnanhallitus on tehnyt poliisille tutkintapyynnön kunnan sosiaalijohtajan toiminnasta lastensuojelua koskevassa asiassa.
– Vaikuttaa vahvasti siltä, että kyseisessä asiassa ei ole täysin toimittu niiden ohjeiden ja lakien mukaan mitä kyseistä toiminnasta on säädetty. Siksi on parempi, että toiminnan oikeellisuuden selvittää siihen erikoistunut viranomainen, kunnanjohtaja Matti Muukkonen perustelee tutkintapyyntöä.
Muukkonen joutuu asettelemaan sanansa huolella, koska kyseinen tapaus on sellainen, jonka laki määrittelee salassa pidettäväksi.
Asia tuli Muukkoselle tietoon kesäkuussa naapurikunnan sosiaalijohtajan antamasta vihjeestä. Hän käynnisti välittömästi menettelyn sosiaalijohtajan pidättämiseksi virantoimituksesta. Siihen sisältyi muun muassa kaksi asianosaisen kuulemista.
– Virantoimituksesta pidättämisellä tähdättiin viranhoidon jatkuvuuden, luotettavuuden ja uskottavuuden turvaamiseen, Muukkonen korostaa ja muistuttaa, että suomalaisen oikeuskäytännön mukaan epäily ei tee kenestäkään syyllistä, vaan sen ratkaisee aikanaan tuomioistuin, jos asia esitutkinnasta sinne asti etenee.
Pyhärannan kunnanhallitus käsitteli asiaa ensimmäisen kerran kesäkuun 17. päivänä pitämässään kokouksessa ja päätti pidättää sosiaalijohtajan virantoimituksesta tutkinnan ajaksi. Päätöstä ei ehditty panna täytäntöön, koska sosiaalijohtaja oli muista syistä estynyt hoitamasta virkaansa ja ilmoitti heinäkuun 1. päivänä eroavansa virasta. Ero astui voimaan heinäkuun 15. päivänä.
Kunnanhallitus joutui ottamaan asiaan uudelleen kantaa 11.heinäkuuta pitämässään kokouksessa, jossa se käsitteli sosiaalijohtajan oikaisuvaatimusta kesäkuisesta päätöksestään. Se muuttikin päätöstään, koska katsoi, että edellytyksiä pitää päätöstä voimassa ei enää ole. Muilta osin hallitus hylkäsi vaatimuksen.
Kunnanhallitus ottaa kantaa asiaan myös seuraavassa kokouksessaan, jossa se antaa siitä lausunnon aluehallintovirastolle. Virasto on nimittäin käynnistänyt siitä oman tutkimuksensa.