Vanhushoitajien työ koetaan liian kiireiseksi

0
Valtakunnallinen linjaus on, että yhä useampi vanhus asuu kotonaan, jonne saa riittävät tukipalvelut. Myös Laitila on vahvistanut kotihoitoa.  Kuva: Solina Saarikoski.
Valtakunnallinen linjaus on, että yhä useampi vanhus asuu mahdollisimman pitkään kotonaan. Myös Laitila on vahvistanut kotihoitoa. Kuva: Solina Saarikoski.

Laitilan kaupunki on toteuttanut vanhuspalveluita koskevan kyselyn kotisivuillaan. Sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Polso kertoo kyselyn tarkoituksena olleen tiedon kerääminen palveluiden kehittämiseksi.
– Valitettavasti vastauksia tuli sen verran vähän, että mitään kovin yksityiskohtaisia päätelmiä ei niiden pohjalta voi tehdä. Mutta saimme itsellemme tärkeää tietoa toiminnan kehittämiseksi ja taustaksi.
Eniten kehitettävää kaikkien vastaajaryhmien – henkilökunta, vanhukset ja heidän omaisensa – mielestä oli siinä, ettei henkilökunnalla ole riittävästi aikaa.
– Tämä näkyy toisaalta esimerkiksi sen kokemisena, ettei vanhuksille ole yleisesti tarpeeksi aikaa ja toisaalta vaikkapa siinä, ettei ulkoilua ole tarpeeksi, Polso taustoittaa.
Tyytymättömyyttä oli myös siihen, etteivät vanhukset saa yksilöllistä hoitoa eikä heillä kaikissa asumisyksiköissä ole tarpeeksi paljon mielekästä toimintaa.
Pihlajakodon
tulevaisuus auki
Sote-johtaja Marika Polso korostaa, että vanhushuoltoa on kehitettävä kokonaisuutena. Laitilassa on kartoitettu vanhuspalveluiden kenttää, ja uudistustyö jatkuu edelleen.
– Erilaisia palvelumuotoja on oltava riittävästi ja niiden tulee myös kohdentua oikein. Kotihoitoon pitää satsata, mutta sekin pitää hyväksyä, ettei se hoitomuotona ole aina tarkoituksenmukaista. On ajateltava myös, mikä on inhimillistä hoitoa.
Myös itse palveluprosessit vaativat uudelleenarviointia.
– Vanhuksen asumismuotoa ei saisi kiirehtiä lyömään lukkoon liian nopeasti. Usein voitaisiin katsoa parikin kuukautta, mitä tehostettu kuntoutus tai kuntoutuksen intervallijaksot saisivat aikaan ja vasta sitten päättää, mikä asumismuoto on tarkoituksenmukaisinta. Tuen pitää siis olla oikein mitoitettua ja erilaisia keinoja on käytettävä, Polso sanoo.
Osana vanhuspalveluiden kokonaiskartoitusta arvioidaan myös esimerkiksi se, mikä on Pihlajakodon asumisyksikön tulevaisuus.
– Pihlajakodon tilat ovat auttamattoman epäkäytännölliset. Nyt mietitään sen kohtaloa, ja kartoitetaan laajemminkin, millaisia vanhuspalveluita tarvitaan sekä mietitään parhaita ratkaisuja.
Laitilassa on viime aikoina satsattu kotihoitoon, jonne on tänä vuonna palkattu lisää henkilökuntaa.
– Vielä on liian aikaista arvioida, onko resurssien lisäys ollut riittävä. Laitilaan tarvittaisiin lisää myös tehostetun palveluasumisen paikkoja, Polso tietää.

 

Lue lisää x.x.xxxx lehdestä