Laitila palkkaamassa toisen koulupsykologin

0

Laitila varautuu ensi vuoden talousarviossa toisen koulupsykologin palkkaamiseen. Määrärahavaraus on oin 50 000 euroa ja koulupsykologin toivotaan aloittavan työssä 1.2.2017 alkaen.
– Toiselle koulupsykologille on selvä tarve, sillä nykyisellä on liian paljon töitä ja vastaanottoajat ruuhkautuvat, kertoo sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen.
Koulupsykologipalvelujen saatavuudelle on asetettu aikarajat.
– Ensimmäisen ajan saa nopeahkosti, mutta ongelmana on, ettei tapaamisia sen jälkeen ole kovin nopeasti järjestettävissä. On tärkeää, että lasten ja nuorten palvelutarpeeseen vastataan.
Koulupsykologi palveluja tarjotaan esi- ja peruskouluopetuksen piirissä oleville sekä toisen asteen opiskelijoille Laitilan lukiossa, Bovalliuksessa ja Winnovassa.
Laitilassa on tällä hetkellä kaksi koulukuraattoria ja yksi koulupsykologi. Koulukuraattori on peruskoulun sosiaalityöntekijä, jonka työn tavoitteena on tukea ja auttaa oppilasta koulunkäynnissä sekä muussa hänen ikäänsä liittyvässä kokonaiskehityksessä. Koulupsykologin kanssa oppilas voi keskustella luottamuksellisesti ongelmista, jotka liittyvät esim. kasvamiseen, perhetilanteeseen, mielialaan, oppimiseen, tai keskittymiseen. Lisäksi koulupsykologi tekee tutkimuksia oppimis- tai keskittymisvaikeuksien selvittämiseksi.