Kirjastoa ei pidä heikentää

0

Laitilan kirjasto on vähentämässä henkilökuntaansa, jos talousarvioesitys hyväksytään valtuustossa esitetyssä muodossa. Tämä on valitettavaa erityisesti nyt, kun kirjastolle on suunniteltu uusia tehtäviä. Maan hallitus antoi marraskuun alkupuolella esityksen uudeksi kirjastolaiksi. Sen mukaan kirjastojen pitää toimia aktiivisen kansalaisuuden, demokratian ja sananvapauden edistäjänä. Ne eivät ole uusia asioita kirjastoille, mutta nyt ne halutaan kirjatuiksi myös lakiin.

Tavat, joilla kirjastot aktivoivat kuntalaisia, ovat monenlaisia. Olennaista on yhteistyö koulujen, yritysten, yhdistysten ja ylipäätään ympäröivän yhteisön kanssa.

Laitilan kirjasto toimii julkisena olohuoneena ja monenlaisten tapahtumien paikkana. Siellä järjestetään taidenäyttelyjä, lukupiirejä ja jopa konsertteja. Kirjasto on uudistanut aukiolojaan asiakkaidensa toiveiden perusteella. Ensi vuonna lehtisaliin pääsee lukemaan sanoma- ja aikakauslehtiä muulloinkin kuin kirjaston aukioloaikoina. Itsepalveluperiaatteella toimivasta lukusalista voi lainata aikaisin aamulla ja myöhään illalla myös kirjoja ja elokuvia.

Uudistukset parantavat palvelua, mutta lainausautomaatti ei tietenkään korvaa kokonaan henkilökuntaa. Lakiuudistuksessa hyvä uutinen on, että yleiset kirjastot säilyvät jatkossakin maksuttomina perus- ja lähipalveluina. Maksutonta toimintaa olisi lakiesityksen mukaan paitsi kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus ja varaaminen myös ohjaus ja neuvonta. Maksuja kunta voisi edelleen periä myöhässä palautetusta aineistosta tai noutamattomista varauksista.

Kirjastot ovat kuntien käytetyimpiä palveluja ja niissä käy kaikenikäisiä kuntalaisia. Viime vuosina nuorten osuus lainaajina on tosin vähentynyt. Toivottavasti se ei jää pysyväksi ilmiöksi, sillä lukeminen kehittää kieltä, ajattelua ja vuorovaikutustaitoja.  Kirjastojen lisäksi nuorten lukuinnon säilyttämisessä tarvitaan niin kouluja kuin vanhempiakin.