Laitilassa satsattu matalan kynnyksen perhepalveluihin

0
Sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila kiittelee Laitilan panostaneen lapsiperhepalveluihin. Kuva: Solina Saarikoski.

Lasten kiireelliset sijoitukset lisääntyneet

Sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila kiittelee Laitilan panostaneen lapsiperhepalveluihin. Kuva: Solina Saarikoski.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on syyskauden ensimmäisessä kokouksessaan käynyt läpi, miten hallintokunnan talousarvio on tammi–kesäkuun aikana toteutunut. Hallintokunta on pysynyt budjetissa kokonaisuutena hyvin sekä menoissa että tuloissa.

Yksittäisistä osa-alueista kuitenkin lapsiperheiden psykososiaalisten palvelujen menot ovat ylittäneet talousarviokehyksen.

– Menot ovat ylittymässä tässä vaiheessa laitossijoitusten osalta, sillä lasten kiireelliset sijoitukset ovat lisääntyneet, kertoo Laitilan uusi sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila.

Vaikka uusia sijoituksia on jouduttu tekemään, niiden määrä ei Mattilan mukaan kuitenkaan ole tavanomaisesta poikkeuksellisesti kasvanut.

– Luonnollisesti on mahdoton etukäteen arvioida, kuinka monta lasta on sijoitettava ja siksi budjetit saattavat heilahtaa isostikin.

Lapsiperheiden psykososiaalisten palvelujen menot ovat ensimmäisellä puolivuotiskaudella 535 000 euroa, mikä on vajaan kymmenen prosenttiyksikköä budjetoitua enemmän. Vaikka menot talousarvion ylittävätkin, niin ne jäävät muutaman tonnin pienemmiksi kuin viime vuoden vastaavan ajan toteuma oli.

Mattila kiittelee, että Laitilassa on tehty viime vuosina nimenomaan lapsiperhepalveluihin poikkeuksellisen paljon omaa kehitystyötä. Kaupungin omaan toimintaan on myös taloudellisesti panostettu ja muun muassa lisätty henkilöstöresursseja.

– Tavoitteena on luoda ennaltaehkäisevät tukirakenteet niin toimiviksi, että ongelmiin pystytään puuttumaan tehokkaasti alkuvaiheessa.

Lue lisää 18.8.2017 lehdestä