Pääkirjoitus: Hyvä elämä kuuluu kaikille

0

Laitilan kaupunki on kartoittanut vanhuspalveluidensa laatua selvityksellä, joka kohdennettiin kotihoidon ja ympärivuorokautisten hoitoyksiköiden asukkaille, heidän omaisilleen sekä työntekijöille.
Vastaajien mukaan moni asia on Laitilan vanhuspalveluissa hyvin. Esimerkiksi henkilökuntaa ja heidän osaamistaan arvostavat sekä vanhukset että heidän omaisensa.
Toisaalta vastaukset paljastivat myös ongelmakohdat: vanhuksilla ei tunnu olevan tarpeeksi mielekästä tekemistä eivätkä he pääse ulkoilemaan niin usein kuin toivoisivat.
Laitilan sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila muistutti (LS 18.8.), että vanhuspalvelujenkin sisältöä ajatellaan yhä kokonaisvaltaisemmin. Ei riitä, että hoidetaan terveyttä, vaan on pohdittava, mitä on hyvä vanhuus. Mattila nosti tässä yhteydessä esiin myös mielekkään tekemisen merkityksen.
Tosiasia on, että moni vanhuspalvelujenkin piirissä oleva ikäihminen elää vailla mielekästä tekemistä, syrjäytyneenä, yksinäisenä. Tilanne toki tunnustetaan, korostaahan Laitilan ikääntyneen väestön palveluiden järjestämissuunnitelmakin, että vanhusten syrjäytymistä ehkäisevät palvelut ovat erittäin tärkeä kehittämiskohde.
Tämän kanssa on ristiriitaista, että Laitilassa on viime vuosina vähennetty esimerkiksi mielekästä tekemistä tarjoavaa ja sosiaalisia suhteita vahvistavaa vanhusten päivätoimintaa.
Vanhuspalvelukysely antaa hyvin osviittaa siitä, mikä on hyvin ja mikä on huonosti. Päättäjien on luotava resurssit, joilla mahdollistetaan hyvä elämä myös vanhuksille.
Solina Saarikoski
solina.saarikoski@laitilansanomat.fi