Hoitajien sijaispulaan vastataan sijaispoolilla

0

Laitilan kaupungin sosiaali- ja terveysvaliokunta on päättänyt muodostaa vakituisen sijaispoolin ikäihmisten palveluihin. Käytännössä pitkään sijaisina toimineet vakinaistetaan ketjutettujen työsuhteiden välttämiseksi ja sijaisten saatavuuden parantamiseksi. Vakinaistettu sijainen saattaa siis olla esimerkiksi viikon töissä Laitilan terveyskeskusosastolla ja sitten viikon Kaukolankodissa, sijaistarpeen mukaan.

Aloite sijaispooliin tuli kokoomuksen valtuustoryhmältä. Aloitetta perusteltiin sillä, että eri työyksiköissä on ollut vaikeuksia saada sijaisia akuutteihin poissaoloihin.