Pääkirjoitus: Vanhuspalvelut digiaikaan

0

Laitilassa siirrytään vanhuspalveluissa uuteen aikakauteen. Parhaillaan on meneillään selvitys Kaukolankodin tulevaisuudesta. Taustalla on vuonna 2020 voimaan astuva sote- ja maakuntauudistus, jossa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille. Tämä on syy, miksi Laitilassa ja monissa muissa kunnissa nyt mietitään paikallisia ratkaisuja.

Kaupunginhallitus on linjannut, että pyrkimyksenä on turvata vanhustenhoidon säilyminen Laitilassa soten voimaantulon jälkeen. Tällä viikolla sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti lakkauttaa reilut kymmenen vuotta toimineen Pihlajakodon ensi vuoden lopussa. Muutos mahdollistaa ympärivuorokautisen kotihoidon aloittamisen.

Sote-uudistukseen varaudutaan myös aloittamalla kokeilu koneellisesta lääkeannostuksesta. Ensimmäiset kotihoidon asiakkaat saavat lääkkeensä robotin jakamana jo ensi vuonna.
Uudistukset herättävät varmasti epävarmuutta ja kysymyksiä paitsi palvelujen käyttäjissä myös heidän omaisissaan. Kotihoitoon investoiminen on hyvä asia joillekin vanhuksille, toiset taas tarvitsevat ehdottomasti paikan, jossa on paikalla koko ajan vanhustyön ammattilaisia.

Sähköiset palvelut tulevat vääjäämättä osaksi vanhuspalveluja. Robotin tarkoitus on vapauttaa hoitajan aikaa tärkeään hoivatyöhön ja parantaa lääketurvallisuutta. Missään tapauksessa koneet eivät korvaa hoitajaa, ihmisen kohtaamista, kokonaan.

Laitilassa päättäjillä on tuoretta tietoa siitä, miten palvelujen käyttäjät ja heidän omaisensa sekä työntekijät ajattelevat vanhuspalvelujen tilasta. Henkilökunnan osaaminen sai kyselyssä hyvää palautetta. Yksinäisyys ja mielekkään tekemisen puuttuminen on iso ongelma. Toivottavasti kaupunki palauttaa ikäihmisille suunnatun päivätoiminnan ja päättäjät varaavat ensi vuoden talousarvioon rahaa sen aloittamiseen tauon jälkeen.

Eija Eskola-Buri
eija.eskola-buri@laitilansanomat.fi