Pääkirjoitus: Yhdysvesiputki tuo varmuutta

0

Laitilassa on nautittu hyvän makuisesta, omista pohjavesivarannoista nostetusta juomavedestä jo pitkään. Samalla on kannettu huolta pohjaveden riittävyydestä. Kuivat kaudet ovat aina nostaneet otsikoihin pohjavesien riittävyyden.
Vuonna 2009 kesällä Laitilan vedenpuhdistamoiden puhdistuskapasiteetti oli äärirajoilla, kun Krouvinummen vedenottamo oli suljettuna vedestä löytyneiden bakteerien takia. Tällöin kuntalaisia kehotettiin käyttämään vettä säästeliäästi ja välttämään esimerkiksi nurmikon kastelua.
Pyhärannassa vesijohtovettä jouduttiin keittämään vedestä löytyneiden bakteerien takia Kaunissaaren vedenottamon toiminta-alueella kolme vuotta sitten. Näitä poikkeustilanteita on harvoin, mutta puhdas vesi on niin tärkeä ihmisille, että sitä täytyy olla saatavilla.
Yhdysvesiputki Laitilasta Kalantiin valmistui vuonna 2008. Sieltä Laitila on ostanut 130–140 kuutiota vettä vuorokaudessa.
Loppuvuonna valmistuva yhdysvesiputki Hinnerjoelle tuo Laitilaan vettä uudesta suunnasta, Eurasta. Tällöin veden osto Kalannista päättyy, mikäli neuvottelut Euran kunnan edustajien kanssa sujuvat odotetusti. Yhteydet molempiin suuntiin tuovat Laitilalle lisää mahdollisuuksia, sillä veden kulutuksen ennakoidaan kasvavan entisestään, erityisesti teollisuudessa.
Uudenkaupungin suunnasta vettä saadaan vain rajoitetusti, sillä Kalannin pohjavedenottamoa lukuun ottamatta uusikaupunkilaiset juovat Makean veden altaasta otettua vettä. Euran suunnasta sen sijaan pitäisi löytyä kapasiteettia, sillä Euran nykyisten varantojen lisäksi putkistojen ulottuvilla ovat Säkylän harjujen isot ja puhtaat pohjavesivarat, jonne suunnitellaan useamman kunnan yhteisottamoa. Myös Laitila on tässä hankkeessa mukana.
Iida Kauppi
iida.kauppi@laitilansanomat.fi