Pihlajakoto lakkautetaan

0

Laitilan kaupungin sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti tiistaisessa kokouksessaan lakkauttaa Pihlajakodon 31.12.2018 mennessä. Nykyisille asukkaille tarjotaan palveluseteli, ellei Kaukolankodin käynnissä oleva selvitys mahdollista asukkaiden asumisen järjestämistä muulla tavoin. Nykyisistä Pihlajakodon tiloista luovutaan joka tapauksessa. Henkilöstö siirretään kotihoitoon mahdollistaen ympärivuorokautisen kotihoidon.

18-paikkainen Pihlajakoto on toiminut palveluasumispaikkana, jossa on tarjottu yhden työntekijän autettaville hoitoa. Laki määrää, että kunnan tulee tarjota tehostettua palveluasumista, jonka toiminnoissa asukkaat tarvitsevat kahden hoitajan avut. Pihlajakodossa ei siis pystytä tarjoamaan tämän tasoista hoitoa.

– Pihlajakotoa ei ole rakennettu hoivayksiköksi. Siellä ei pystytä hoitamaan asukkaita loppuun saakka, vaan he joutuvat joka tapauksessa siirtymään muualle jossain vaiheessa. Tämä ei siis ole lain määrittämää tehostettua palveluasumista, Laitilan kaupungin sosiaali- ja terveusjohtaja Jussi Mattila selittää.

Kunnan järjestämää tehostettua palveluasumista tarjoavat Laitilassa Koivukoto sekä laitosasumista Kaukolankoti. Lisäksi Laitilassa on 102 yksityistä paikkaa.

Palvelusetelillä asukas voi siis siirtyä myös yksityisen palveluntarjoajan hoitoon. Sen ei ole pakko olla laitilalainen.

– Jos ikäihmisen lapset esimerkiksi asuvat Turussa, voi palvelusetelillä mennä myös sinne. Se ei ole siis vain kuntarajojen sisällä käytettävissä, Mattila toteaa.

Lue lisää 27.10.2017 lehdestä