Hyötytuuli ei vastusta kaavoituksen keskeyttämistä

0

Hyötytuuli Oy on ilmoittanut, ettei se vastusta Pyhärannan kunnan aikomusta keskeyttää Kakonjärvelle suunnitellun tuulivoimapuiston kaavoitus. Yhtiö haluaa kuitenkin ennen osayleiskaavan keskeyttämistä kuulla esityksen siitä, miten osayleiskaavoitussopimus puretaan.
Pyhärannan kunnanhallitus velvoitti kunnanjohtaja Matti Muukkosen laatimaan kaavoitussopimuksen purkusopimuksen.
Pyhärannan kunta pyysi osayleiskaavoituksen keskeyttämisestä lausunnot Varsinais-Suomen ely-keskukselta ja Varsinais-Suomen liitolta. Molemmat olivat sitä mieltä, että kunnan tulisi saattaa kaavoitus alueella loppuun. Lisäksi asiasta on kuultu kahta maanomistajaa, jotka puolestaan halusivat, että kaavoitus keskeytetään.