Ihoden uuden omakotitaloalueen nimestä kilpailu kuntalaisille

0

Pyhärannan kunnanhallitus päätti hyväksyä ja asettaa esille Ihoden asemakaavaehdotuksen. Samalla kunnanhallitus päätti, että kunta järjestää alueen nimestä avoimen nimikilpailun kuntalaisille.

Ihodeen suunnitellulle alueelle on tulossa 18 erillispientalojen rakennuspaikkaa. Lisäksi kaavaan on merkitty yksin asuin/liikerakennustontti.

– Tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että tontilla voi olla sekä asuin- että liikerakennus, rakennustarkastaja Olli Lahtonen kertoo.

Tontit ovat noin 2 000 neliön kokoisia. Lisäksi alueella sijaitsevalle pellolle on kaavoitettu palstaviljelyalue tulevien asukkaiden käyttöön.

Alue sijoittuu nykyisen Iholuhdantien päähän. Se tulee sisältämään uuden Veikonkuja-nimisen kadun. Läheisyyteen suunnitellaan myös rantasaunaa.

Ihodessa on tällä hetkellä muutamia tontteja myytävänä.

– Mutta uusi alue herättää usein enemmän mielenkiintoa, Lahtonen kertoo.

Osayleiskaava asetettiin nähtäville 9.1.–8.2. väliseksi ajaksi.

Nimiehdotuksia pyydetään lähettämään 31.1. mennessä osoitteeseen kunta@pyharanta.fi. Ehdotuksen voi käydä myös viemässä kunnantalolle. Kunta lupaa palkita valituksi tulleen nimen keksijän.