Työryhmä setvimään kosteus- ja sisäilmaongelmia

0

Laitilaan ollaan perustamassa työryhmää, joka keskittyy selvittämään kosteus- ja sisäilmaongelmien syitä sekä erityisesti sitä, miten vastaavilta ongelmilta voitaisiin välttyä.

Tekninen valiokunta esittää, että työryhmään valitaan kaksi jäsentä kaupunginhallituksesta ja kaksi teknisestä valiokunnasta sekä viranhaltijoista rakennusinsinööri, rakennustarkastaja ja tekninen johtaja.

Työryhmän perustamisen taustalla on kokoomuksen valtuustoryhmän keväällä tekemä valtuustoaloite. Aloitteessa nostetaan esiin, miten kaupungin kiinteistöissä on ilmennyt toistuvasti sisäilma- ja homeongelmia, jopa melko hiljattain saneeratuissa kiinteistöissä.

Kokoomuksen valtuustoryhmä toteaa aloitteessaan, että monen ison ja kalliin sisäilmasaneerauksen alkusysäyksenä on toiminut aivan tavallisten huoltotöiden laiminlyönti: ei esimerkiksi putsata rännejä, seurata salaojien kuntoa tai koneellisen ilmanvaihdon toimivuutta.

Työryhmän perustamisen lisäksi aloitteessa esitetäänkin, että kullakin kaupungin kiinteistöllä olisi huoltosuunnitelma ja konkreettinen huoltokirja.
Siihen kirjataan sekä vaadittavat että tehdyt huoltotoimenpiteet. Lisäksi korostetaan, että toimenpiteiden toteutumista tulee myös valvoa.