Riistakeskus antoi päätöksensä: ei sudenkaatolupaa Laitilan seudulle

0

Suomen riistakeskus on hylännyt hakemuksen neljän suden tappamiseksi Laitilan, Pyhärannan, Rauman, Euran, Mynämäen, Nousiaisten ja Pöytyän alueelle.
Riistakeskus perustelee päätöstään sillä, että susi on tiukasti rauhoitettu metsästyslaissa. Rauhoituksesta voidaan poiketa vain erityisistä syistä kuten omaisuudelle aiheutuvan merkittävän vahingon ehkäisemiseksi tai yleisen edun kannalta pakottavista syistä.
Laitilalainen yksityishenkilö haki poikkeamislupaa neljän suden tappamiseksi susien ihmisarkuuden puutteen sekä tuotantoeläintilallisten elinkeinostaan kantaman huolen takia.
Riistakeskuksen käytössä olevien tilastojen mukaan Kaivolan susilaumassa on 4–5 sutta. Lisäksi Luonnonvarakeskuksen joulukuussa antaman lausunnon mukaan Laitilan pohjoisosissa ja Rauman kaupungin alueella esiintyy susipari.
– Koko Suomen kannan tilasta ei ole käytettävissä lisääntymiskauden jälkeistä tietoa, jolloin kannan tilaan liittyy epävarmuutta, joka on myös huomioitava päätösharkinnassa, riistakeskuksen päätöksessä todetaan.
Luonnonvarakeskuksen tiedot susimääristä ovat ristiriitaisia hakijan esittämän alueellisen susitilanteen kanssa.
– Poistettavaa sutta ei ole mahdollista yksilöidä siten, että saavutettaisiin tavoiteltu muutos susien käyttäytymisessä.
– Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella hakijalle ei myönnetä poikkeuslupaa suden tappamiseen, lukee päätöksessä.

Runsaasti susihavaintoja
Riistavahinkorekisterin mukaan hakemusalueelta on kirjattu viimeisen reilun vuoden aikana yhteensä 570 havaintoa susista. Näistä 130 on näköhavaintoja ja loput jälkihavaintoja, riistakamerahavaintoja, suden tappamista villieläimistä tehtyjä havaintoja tai suden ulosteita. Havainnoista 140 on alle sadan metrin etäisyydellä asutusta rakennuksesta.

Yhä enemmän havaintoja Laitilasta
Aiempiin vuosiin verrattuna susien pihakäyntejä on hakemusalueella ollut runsaimmin vuosina 2010 ja 2011.
– Huomattavaa kuitenkin on, että seurantajakson alussa havainnot painoittuivat voimakkaasti hakemusalueen eteläosiin Mynämäkeen ja Nousiaisiin, kun taas viimeisten kahden vuoden aikana pihakäyntejä on kertynyt erityisesti hakemusalueen Laitilan puoleisesta osasta.
Riistakeskuksen toteaa päätöksessään, että susien saalistuskäyttäytyminen tuo sudet lähelle asutusta, koska alueen susien yleisin saaliseläin valkohäntäpeura käyttää asuttua viljelymaisemaa pääasiallisena elinympäristöstään.
– Havaintoja asutuksen tuntumasta on kirjattu koko hakemusalueelta ja on oletettavaa, että alueen sudet säännöllisesti liikkuvat ihmisasutuksen välittömässä läheisyydessä myös jatkossa.

Lue lisää 6.2.2018 lehdestä