Rakennusbuumi lisää onnettomuusriskiä

0

Viime viikolla rakennustyömailta kuului murheellisia uutisia: Pääkaupunkiseudulla kuoli kaksi rakennusmiestä ja yksi loukkaantui vakavasti.

Aiheellisesti onkin pohdittu, onko kyse onnettomasta sattumasta vai ovatko esimerkiksi riskit rakennustyömailla lisääntyneet.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun ylitarkastaja Jari Nykänen kertoi Iltalehdelle (IL 16.2.), että rakennustyömaiden turvallisuus on yleisellä tasolla parantunut viime vuosina. Nykänen huomautti rakentamisen vilkastumisen näkyvän myös onnettomuuksien lisääntymisenä.

Vielä 1990-luvulla rakennusalan työtapaturmissa kuoli Suomessa keskimäärin kymmenen henkilöä vuodessa, mutta 2000-luvulla kuolemaan johtaneita työtapaturmia on ollut vuosittain vähemmän kuin viisi.

Kansainvälisissä vertailuissa Suomen rakennustyömailla näyttäisi tapahtuvan keskimääräistä enemmän työtapaturmia. Mutta kun kuolemantapausten määriä verrataan suhteessa tehtyihin työtunteihin, niin eroja ei oikeastaan olekaan.

Työturvallisuuden synkkä maine linkittyykin myös suomalaisten tunnollisuuteen: meillä lievätkin tapaturmat tulevat ilmoitetuiksi ja tilastoiduiksi.

Jari Nykänen toteaa haastattelussa rakennustyömaiden onnettomuusalttiutta lisäävän myös se, että alalla työskentelee aiempaa kokemattomampaa väkeä.

Jonkun mielestä syy on yritysten, jotka haluavat ottaa rakennusbuumista taloudellisesti kaiken hyödyn irti, ja käyttävät siksi mahdollisimman edullisia aliurakoitsijoita. Toisten mielestä taas rakennustyömaille ei yksinkertaisesti löydy riittävästi ammattitaitoisia työntekijöitä ja laadukasta työvoimaa.