Reilan rantapolkua varten myönnettiin laina

0

Pyhärannan kunta myönsi kyläyhdistys Reidu ry:lle 8000 euron lainan. Ravakka on hyväksynyt Reidun Reilan rantapolun rakentamisen mukaan luontoreitti-hankkeeseen. Rantapolun kokonaiskustannusarvio on 15 078 euroa. Ravakan avustus on suuruudeltaan 7 854 euroa.

Kunnan myöntämä laina on koroton, jos se maksetaan takaisin kolmen vuoden kuluessa sen nostopäivästä.

Pyhärannan kunta päätti myös lahjoittaa kyläyhdistys Reidu ry:lle polttopuut retkeilypolun varrelle rakennettavalle laavulle. Puut on lupa kaataa kunnan omistamasta metsästä.
Polttopuulahjoituksen edellytyksenä on, että Reidu järjestää kaikille avoimen tutustumistilaisuuden, kunhan reitistö on valmis.