Rohdaisiin uusi asuinalue

0

Pyhärannan Rohdaisiin suunnitellaan uutta asuinaluetta. Alustavan arvion mukaan alueelle on tulossa asuntoja noin 80–110 asukkaalle.
– Kaavaehdotukseen on piirretty omakoti- ja rivitalo- tai luhtitalotontteja, kunnanjohtaja Matti Muukkonen kertoo.
Kaavaehdotuksissa esitettiin jopa kolmekerroksisia luhtitaloja, mutta Varsinais-Suomen Ely-keskus piti niitä liian korkeina. Asia on tällä hetkellä kaavavalmistelijalla jatkovalmistelussa.
Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 19.12.2017–18.1.2018 välisenä aikana. Rohdaisten asemakaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana kuntaan tuli yksi muistutus sekä viranomaislausunnot. Määräajan jälkeen yksi muistutuksentekijä jätti kuntaan hakemuksen määräajan jatkamisesta.
Pyhärannan kunnanhallitus päätti, että se ei jatka muistutusten jättämisen määräaikaa. Sen sijaan hakemuksen mukana tullut muistutusteksti otetaan mukaan jatkokäsittelyyn.