Sähköinen päätöksentekomenettely lyhentää kokouksia

0

Pyhärannassa on viime kesästä asti ollut käytössä sähköinen päätöksentekomenettely. Sitä on harjoitusmielessä käytetty kunnanhallituksessa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kokoukseen osallistuville lähetetään esityslista ja heidän tulee määräaikaan mennessä ilmoittaa hyväksyvätkö he päätösehdotuksen.

– Jos joku vastustaa tai edes haluaa keskustella asiasta, sähköinen päätöksentekomenettely loppuu ja asia siirtyy seuraavaan varsinaiseen kokoukseen, kunnanjohtaja Matti Muukkonen selittää.

Menettelyn tarkoituksena on lyhentää kokouksia. Lähinnä sähköistä päätöksentekomenettelyä käytetään niin sanottujen rutiiniluontoisten asioiden käsittelyyn.