Lisämäärärahan tarvetta useilla toimialoilla

0

Pyhärannan kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle yhteensä 123 000 euroa lisämäärärahaa.
Suurin lisämäärärahan tarve on esiopetuksessa, jossa budjetoidut menot ovat ylittymässä 60 000 eurolla. Ylityksen syynä on se, että opettaja- ja koulunkäyntiavustajia on resurssoitu esiopetukseen liian vähän. Tämä näkyy perusopetuksessa ennakoitua pienempinä menoina, joten asia ratkeaa sillä, että perusopetuksen vastuualueelta siirretään esiopetukseen 60 000 euroa.
Toisen asteen koulutuksen vastuualueella kulut ovat lisääntyneet noin 3 600 eurolla. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että toisen koulutuksen vastuualueelle myönnetään 4 000 euron lisämääräraha.
Vesihuoltolaitos kaipaa 16 000 euron lisämäärahaa. Rahan tarvetta on lisännyt se, että vesihuoltolaitoksen tulot ovat alittuneet talousarviossa esitetystä 19 800 eurolla. Tuottojen arvioitiin olevan 311 000 euroa. Verkoston laajentumisesta ja asiakasmääärän lisääntymisestä huolimatta tuotot ovat pienentyneet jopa 2 360 eurolla.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat ylittyneet noin 35 000 eurolla. Suurimpina syinä on ollut vedenottamolla esiintyneet ongelmat, joiden johdosta on jouduttu turvautumaan Uudestakaupungista ostettuun veteen.
Lisäksi pienempiä lisämäärärahan tarpeita oli muun muassa toimitilapalveluissa 4 000 euroa sekä rakennusvalvonnassa ja ympäristönsuojelussa molemmissa 500 euroa.