Pähkinäpensaan uusi päiväkotirakennus voisi olla vuoden kuluttua käytössä

0
Pähkinäpensaan päiväkodin kiinteistö on vakavien sisäilmaongelmien vuoksi suljettu, mutta väliaikaistiloissa olevat päiväkodin lapset käyvät ulkoilemassa Pähkinäpensaan pihalla.

Laitilan kaupunginvaltuusto päätti, että Pähkinäpensaan päiväkodin uudisrakennukselle ostetaan tontti Tuunan alueelta. Tekninen toimi oli neuvotellut 1,8 hehtaarin tontin ostamisesta yksityisen maanomistajan kanssa ja tonttikauppa oli vain valtuuston hyväksyntää vaille.
Päiväkodin voi rakentaa tontille poikkeamisluvalla, eikä pitkään kestävää kaavamuutosprosessia tarvita. Kaupungilla ei ole ollut omistuksessaan tarpeeksi isoa tonttia, jolle päiväkodin voisi rakentaa ilman kaavamuutosta.
Pähkinäpensaan päiväkoti on toiminut yhteensä jo useampia vuosia väistötiloissa vakavien sisäilmaongelmien vuoksi. Erilaisia kosteus- ja homevaurioremontteja läpi käyneelle päiväkodille onkin päätetty rakentaa kokonaan uudet tilat.
Tuunaan nouseva uusi Pähkinäpensaan päiväkoti on reilun 150 lapsen hoitopaikka. Laitilan tekninen johtaja Mika Raula arvioi, että päiväkoti voisi olla valmis ensi vuoden alussa.

Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 22–8 (1 tyhjä), että päiväkoti rakennetaan omaan taseeseen. Vähemmistöön jääneet valtuutetut kannattivat päiväkodin toteuttamista leasing-rahoituksella.
Valtuusto varasi päiväkodin rakentamiseen kolmen miljoonan euron lisämäärärahan tämän vuoden talousarvioon. Kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen kuitenkin muistutti, että kolme miljoonaa euroa ei tule Pähkinäpensaan päiväkodin rakentamiseen riittämään, vaan kustannukset sijoittunevat 4,5–5 miljoonan euron tuntumaan.

Kaupunginhallitus esitti valtuustolle sivistysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että päiväkoti rakennettaisiin sisätiloissa ja se olisi tiloiltaan muunneltavissa oleva eli käytännössä elementtiratkaisu. Edelleen esitykseen oli sisällytetty, että rakennettavassa kiinteistössä huomioidaan Terve talo -kriteerit.
Valtuutetut kuitenkin katsoivat, että muita toteuttamisvaihtoehtoja ei tule rajata pois. Niinpä he päätyivät yksimielisesti poistamaan päätöksestä ”sisätiloissa rakennettuna” -sanaparin. Valtuutetut toivat esiin esimerkiksi huolen siitä, että vaatimus päiväkotikiinteistön rakentamisesta sisätiloissa sulkisi tarjouskilpailun ulkopuolelle paikalliset alan toimijat.
Sivistysvaliokunta ja hallitus esittivät sisätiloissa rakentamista muun muassa siksi, että elementtivalmisteinen päiväkotikiinteistö olisi nopeammin valmis kuin niin sanottu pitkästä tavarasta rakennettu rakennus. Aikaa säästäisi esimerkiksi se, että tonttia päästäisiin valmistelemaan rakentamiskuntoon samanaikaisesti kuin kiinteistöä jo rakennetaan.
Laitilan tekninen johtaja Mika Raula vakuutti valtuutetuille, että päiväkodin valmistumisaikatauluun vaikuttaa rakentamistapaa enemmän se, miten rivakasti hanke etenee kunnan päätöksenteossa.
– Merkittävin aikatauluun vaikuttava asia on päätöksenteko ja miten saadaan suunnittelu toteutettua. Se aika, mikä rakentamiseen kuluu, on pitkälti vakio.
Sisätiloissa rakentamista valiokunta ja hallitus saattoivat suositella osin siksikin, että sisäilmaongelmista on viime vuosina kärsitty lukuisissa julkisissa kiinteistöissä Laitilassa. Sisätiloissa rakentamisen voi nähdä yhtenä keinona ehkäistä myöhempiä kosteusongelmia.
– Pääpontti ei ole se, että tehdään pressun alla. Rakennus voidaan tehdään myös pitkästä tavarasta ja lopputulos on ihan yhtä hyvä kuin sisätiloissa rakennetussa, Raula sanoo ja painottaa, että rakennusaikainen kosteudenhallinta voidaan huomioida muilla tavoilla.

 

Aiheesta lisää Laitilan Sanomissa 23.3.