Pyhärannan vedenottamoiden antoisuus selvitetään

0
Pyhärannan vedenottamoiden antoisuus ja laatu selvitetään. Rakennustarkastaja Olli Lahtonen on pyytänyt Sweco Ympäristö Oy:lta tarjousta vedenottamoiden antoisuuden ja laadun tarkistamisesta.
– Täytyy selvittää saadaanko vedenottamoilta riittävästi vettä, minkä laatuista vesi on ja millaisia veden käsittelyratkaisuja pitäisi ottaa käyttöön, Lahtonen kertoo.
Pyhärannan kunnanhallitus käsitteli vesihuoltolaitoksen tilannetta maanantaina.