Pyhärannan metsäpalo siirtyy syyteharkintaan: Poliisi on kuulustellut yleisvaaran tuottamuksesta kahta metsäkoneen kuljettajaa

0
Helikopterit hakivat metsäpalon aikana vettä Santtion rannasta. Arkistokuva: Juha-Pekka Laaksonen.

Pyhärannan Santtiolla paloi kymmeniä hehtaareita metsää heinäkuussa. Poliisin esitutkinnassa ei ole tarkasti pystytty osoittamaan Santtion metsäpalon syttymissyytä.

Rikoksesta epäiltyinä yleisvaaran tuottamukseen on kuulusteltu kahta metsäkoneen kuljettajaa. Tutkittava rikosnimike on ollut metsäpalon osalta yleisvaaran tuottamus.

Asia siirtyy syyttäjän syyteharkintaan kuluvalla viikolla. Syyttäjä ja lopuksi mahdollisesti tuomioistuin ratkaisevat, syyllistyivätkö metsäkoneenkuljettajat rikokseen.

Poliisi ei tiedota asiasta tämän enempää.

 

Alueella, josta metsäpalon epäillään syttyneen, oli metsäpaloa edeltäneen viikon ajan tehty hakkuutyötä. Yksi metsänomistajista ja metsäkoneen kuljettajista ovat osoittaneet kartasta saman kohdan paikaksi, josta on tapahtumapäivän aamuna 18.7.2018 noussut savua ja jota he ovat kumpikin kastelleet ensin pienellä määrällä ja myöhemmin hieman isommalla määrällä vettä.

Kyseinen metsänomistaja ja metsäkoneen kuljetaja ovat kertoneet, että heidän kastelemallaan paikalla oli kiviä. Metsäkoneen kuljettajan mukaan kärynnen kohdan kivien yli oli aiempina päivinä ajettu sekä hakkuu- että ajokoneella. Metsäkoneen kuljettajien mukaan kyseisellä leimikolla työskennelleissä hakkuukoneessa ja ajokoneessa on ollut renkaissa ketjut. Näin kertoo poliisi esitutkinnasta.
Luontovalvojan lausunnon mukaan kuumien kipinöiden syntyminen on jopa todennäköistä alueella, jolla on kiviä tai kalliota maanpinnan läheisyydessä.
Todistajana kuultu palomestari on merkinnyt saman alueen arvionsa mukaan syttymispaikaksi.

 

SUUREN METSÄPALON TUHOJA:

  • Metsänhoitoyhdistyksen arvion mukaan metsää paloi noin 40 hehtaaria.
  • Metsätalouden kokonaismenetykset ovat noin 400 000 euroa.
  • Alueella on lisäksi tuhoutunut talousrakennuksia ja irtainta omaisuutta.
  • Tuhoutuneen omaisuuden lisäksi alueen sammuttamiseen, evakuoimiseen ja eristämiseen on käytetty merkittävä määrä eri viranomaisten resursseja.

 

Metsähallituksen luontovalvojan lausunnon mukaan kyseinen epäilty syttymiskohta oli kasvupaikkatyyppinä tuore kangasmaa. Alueella oli syttymisaikaan erittäin kuivaa. Ilmatieteenlaitoksen lausunnon mukaan ajanjakso 1.5.-19.7.2018 on ollut alueella toistaiseksi kuivin vastaava ajanjakso vuoden 1965 jälkeen. Suomessa lasketaan päivittäin metsäpaloindeksi, jonka arvot vaihtelevat välillä 1-6. Aamulla 18.7.2018 Pyhärannan metsäpaloindeksi oli 5,5.
Metsänomistaja tai aamuisen savun ensimmäisenä huomannut metsäkoneenkuljettaja eivät ilmoittaneet kärynneestä kankaasta hätäkeskukseen.
Metsäpalovaara on ollut yleisesti tiedossa tapahtuma-aikaan ja siitä on myös tiedotusvälineissä tiedotettu. Hakkuun toimeksiantaja on 28.5.2018 lähettämässään sähköpostissa ohjeistanut myös kyseisellä leimikolla toiminutta yritystä paloturvallisuusasioista.

 

Pyhärannan metsäpalon näkymä 19. heinäkuuta. Kuva: Eero Saarikoski, TS.