Suhdannekysely: Varsinais-Suomeen syntyy tuhansia työpaikkoja tänäkin vuonna – Vakka-Suomen yritykset tässä varovaisia

0

Varsinaissuomalaiset pk-yrittäjät ovat yhä optimistisia talousodotuksissaan, mutta kasvuodotukset ovat laskeneet viime vuodesta. Yrittäjät arvioivat, että liikevaihto, kannattavuus, henkilöstön määrä ja investoinnit jäävät heidän yrityksissään viimevuotista alhaisemmalle tasolle, selviää tiistaina julkaistusta Varsinais-Suomen maakuntaennusteesta.

Vakka-Suomessa 33 prosenttia kyselyyn vastanneista yrittäjistä odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2019. Yli puolet arvioi sen pysyvän samalla tasolla viime vuoden kanssa.

Investointiaikeet ovat Vakka-Suomessa muita seutukuntia vahvemmat. 23 prosenttia kyselyyn vastanneista paikallisista yrityksistä arvioi investointien kasvavan tänä vuonna, 58 arvioi niiden pysyvän ennallaan. Yhtä vahvaa investointien kasvua ennakoidaan myös Turun seudulla.

Henkilöstön määrän lisäyksessä vakkasuomalaiset yritykset ovat myös melko varovaisia. 14 prosenttia arvioi henkilöstön määrän kasvavan tänä vuonna, 79 prosenttia arvioi sen pysyvän samalla tasolla kuin viime vuonna.

 

Vaikka odotukset ovat viime vuotta varovaisempia, varsinaissuomalaiset yrittäjät ovat edelleen kasvuodotuksissaan tämän vuosikymmenen toiveikkaimpien vuosien tasolla ja kasvun ennakoidaan jatkuvan.

– Maakuntaennusteen marraskuun alussa toteutetun kyselyn tuloksissa näkyy yrittäjien varautuneisuus alkaneen vuoden talousodotuksiin. Siitä huolimatta kasvuodotukset ovat selvästi optimistisia kaikilla mittareilla mitattuina, kommentoi tuloksia OP Turun Seudun toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario.

Turunmaalla ja Turun seudulla kasvuodotukset ovat maakunnan myönteisimmät. Muissa seutukunnissa liikevaihto-odotukset ovat laskeneet viime vuoden kyselyyn verrattuna.

Vain Vakka-Suomessa liikevaihdon kasvuodotukset ovat hienoisessa nousussa viime vuoteen verrattuna.

Yrityskokovertailussa optimistisuus näyttää olevan sitä suurempaa mitä suuremman kokoluokan yrityksestä on kyse.

Toimialavertailussa tietotekniikka-ala nousee ylitse muiden, vaikka tietotekniikka-alan yrittäjät ovat viimevuotista epäröivämpiä kannattavuutensa suhteen tänä vuonna.

 

VARSINAIS-SUOMEN yrityksiin arvioidaan syntyvän tuhansia uusia työpaikkoja tänä vuonna. Kyselyssä noin joka viides vastaajayritys arvioi henkilöstömääränsä kasvavan.

Parhaimmat kasvuodotukset henkilöstömäärässä ovat isoissa, yli 50 henkeä työllistävissä yrityksissä.

Maakuntaennusteessa Varsinais-Suomen yrittäjät kysyvät jäsenyrityksiltään alkavan vuoden näkymiä. Työpaikkoja yrittäjät arvioivat kyselyssä syntyvän yli 600.

Maakuntaennusteen vastaajat edustavat noin kymmenesosaa alueen yrittäjistä. Jos uusia työpaikkoja syntyy samassa tahdissa myös maakunnan muihin yrityksiin, tulee maakuntaan yhteensä tuhansia uusia työpaikkoja.

Varsinais-Suomen yrityksiin arvioidaan syntyvän tuhansia uusia työpaikkoja tänä vuonna, selviää tiistaina julkaistusta Varsinais-Suomen maakuntaennusteesta.

Koko kyselyssä noin joka viides vastaajayritys arvioi henkilöstömääränsä kasvavan.
Parhaimmat kasvuodotukset henkilöstömäärässä ovat isoissa, yli 50 henkeä työllistävissä yrityksissä.

MAAKUNTAENNUSTEESSA Varsinais-Suomen yrittäjät kysyvät jäsenyrityksiltään alkavan vuoden näkymiä. Työpaikkoja yrittäjät arvioivat kyselyssä syntyvän yli 600.
Maakuntaennusteen vastaajat edustavat noin kymmenesosaa alueen yrittäjistä. Jos uusia työpaikkoja syntyy samassa tahdissa myös maakunnan muihin yrityksiin, tulee maakuntaan yhteensä tuhansia uusia työpaikkoja.

YRITTÄJÄT ARVIOIVAT henkilöstömäärän kasvavan tänä vuonna viimevuotista enemmän kaikilla muilla toimialoilla paitsi kaupassa, rakentamisessa ja teollisuudessa.
Henkilöstömäärän odotuksia kuvaava saldoluku on tietotekniikka-alalla 42. Siinä on kova, 18 yksikön nousu viime vuoteen verrattuna.
Myös kuljetusalalla, palveluissa, maa-, kala- ja riistataloudessa odotukset ovat viimevuotista paremmat.
Kyselyyn vastanneet yrittäjät ilmoittivat perustaneensa viime vuonna 862 työpaikkaa. Luku on sama, mitä yrittäjät ennakoivat edellisessä maakuntaennusteessa.

 

 

Maakuntaennuste on Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Varsinais-Suomen Osuuspankkien yhteistyössä toteuttama vuosittainen suhdannekysely.