Avissa on vireillä kolme Laitilan Attendon yksiköistä tehtyä valvonta-asiaa

1

Lounais-Suomen aluehallintovirastossa on tullut vireille viime ja tänä vuonna yhteensä kolme valvonta-asiaa, jotka koskevat Laitilassa toimivia vanhusten palveluyksiköitä. Kaikkien asioiden käsittely on vielä kesken, kertoo avin ylitarkastaja Nina Siro-Södergård sähköpostitse.
– Emme voi kertoa julkisuuteen enempää keskeneräisistä, vielä käsiteltävinä olevista asioista.
Viime vuonna avin selvitettäväksi päätyneet asiat liittyvät Laitilan Attendo Hoivalinnan sekä Attendo Joenrinteen toimintaan.
– Molemmissa on kyse muun muassa siitä, että hoitohenkilöstön työaikaa menee muuhun kuin itse hoitotyöhön eli esimerkiksi pyykkihuoltoon ja keittiötehtäviin, eikä aikaa jää riittävästi asukkaille.
Tänä vuonna puolestaan on tullut vireille kantelu, joka koskee Attendo Hoivalinnassa asuvan asiakkaan saamaa hoitoa ja hoivaa.

Laitilassa toimii tällä hetkellä yhteensä neljä yksityistä hoivakotia, joilta kaupunki ostaa vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluita.
Yksiköistä kolme on Attendon, ja niiden lisäksi kaupunki ostaa vanhusten tehostettua palveluasumista Kiinteistöosakeyhtiö Laitilan terveyskodilta.
Kaupungilla on myös kaksi omaa vanhusten asumisyksikköä: Kaukolankodin vanhainkoti sekä tehostetun palveluasumisen yksikkö Koivukoto.

Laitilan sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila pitää ymmärrettävänä, että Suomessa paljastuneet vanhusten hoivapalvelujen ongelmat ovat herättäneet huolta myös Laitilassa.
– On hyvin tärkeää rohkaista ihmisiä kertomaan mahdollisista epäkohdista, hän korostaa.

Laitilan kaupungin käytäntö on, että kuhunkin vanhusten hoivakotiin tehdään valvontakäynti kaksi kertaa vuodessa.
– Lisäksi teemme ylimääräisiä valvontakäyntejä, jos on syytä epäillä, että toiminnassa on epäkohtia. Niistä ei ilmoiteta yksiköille etukäteen.
Viimeksi tällainen ylimääräinen valvontakäynti tehtiin Laitilassa sijaitsevaan vanhusten hoivakotiin 6.2.

Lue lisää muun muassa Laitilassa toimiven hoivakotien hoitajamitoituksista huomisesta lehdestä.

1 KOMMENTTI

 1. Kyllä ylätys tarkastuksia tulisi tehdä vähintää 4-6 vuodessa.
  Ja silti nuo 2 edeltä ilmoitetua tarkastusta,.
  Yllätys tarkastuksessa tulisi käydä läpi myös täydellisesti edeillisestä tarkastuksesta saaka kaikki hoitajien paikalla olot.
  Ja jokaiset tunninkin vaja henkilökunnan määrästä tulisi heti merkitä huomautus ja tuon mukaan myös kaupunkin tulisi maksaa hoitokodille siltä päivältä vähemmän.
  Vähennys olisi sama kuin hoitaja päiväpalka 8 tunnilta kaikine kuluineen.
  Jos hoitajia on ollut koko päivän liian vähän vähenys tehtäisin 5 päivältä saman mukaan.
  Näin ei hoitajia kannataisi jätää pois kun se veisi tulosta huonomaksi kaikin puolin..

Kommenttien lisääminen on estetty.