Kalannin ja Pyhärannan Säästöpankit valmistelevat yhdistymistä

0
Pyhärannan ja Kalannin Säästöpankit valmistelevat yhdistymistä. Kuvassa ´Kalannin Säästöpankin toimitusjohtaja Jani Eenola (vas.) ja pankinjohtaja Sinikka Sarin sekä Pyhärannan Säästöpankin toimitusjohtaja Ossi Öhman.

Kalannin ja Pyhärannan Säästöpankit ovat aloittaneet pankkien yhdistymiseen tähtäävän hankkeen. Hallitukset ovat kokouksissaan päättäneet yhteisen sulautumissuunnitelman hyväksymisestä. Sulautumissuunnitelman mukaan Pyhärannan Säästöpankki sulautuu Kalannin Säästöpankkiin, ja näin muodostuvan kokonaisuuden uudeksi viralliseksi nimeksi tulee Säästöpankki Kalanti-Pyhäranta.

Konttoritoiminta Pyhärannassa Ihodessa jatkuu.

Lopulliset sulautumispäätökset tehdään pankkien isännistöjen kevätkokouksissa huhtikuussa. Tavoitteena on, että yhdistynyt pankki aloittaa toimintansa lokakuussa 2019. Yhdistyvän pankin asiakasvarat ovat noin 270 miljoonaa, ja sillä on lähes 14 000 asiakasta.

Yhdistymisen ensisijaisena tavoitteena on paikallisen säästöpankin toimintaedellytysten vahvistaminen. Pankkiala on voimakkaassa murroksessa, ja tulevaisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi tehtävien investointien määrä kasvaa lähivuosina.

Samanaikaisesti lisääntyvä sääntely ja tiukentuvat viranomaisvaatimukset ovat kasvattaneet pankissa vaadittavan hallinnollisen työn määrää ja kustannuksia. Yhdistymällä saavutetaan merkittävä säästö yhteenlaskettujen hallintokulujen osalta ja vapautetaan lisää aikaa asiakastyöhön.

Pyhärannan Säästöpankin asiakkaiden kaikki nykyiset palvelut säilyvät sulautumisessa ennallaan. Konttoritoiminta Pyhärannassa Ihodessa jatkuu, ja henkilökunta siirtyy vanhoina työntekijöinä uuden pankin palvelukseen. Pankin toimitusjohtajana toimii Jani Eenola, ja Ossi Öhman ottaa pankinjohtajana vastuun yritysasiakasliiketoiminnasta sekä varallisuudenhoidon palveluista. Pankinjohtaja Sinikka Sarin vastaa kaikkien konttoreiden henkilöasiakasliiketoiminnasta.

– Pankkitoiminnan murros kaventaa pienimpien itsenäisten pankkien elintilaa, ja yhdistymällä Kalannin Säästöpankkiin pystymme paremmin vastaamaan alan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. Asiakkaidemme näkökulmasta kaikki hyvät asiat toiminnassamme säilyvät, ja varsinkin asiantuntijapalveluiden tarjonta ja saatavuus tulevat yhdistymisen myötä oleellisesti paranemaan, kertoo Pyhärannan Säästöpankin toimitusjohtaja Ossi Öhman yhdistymisen hyödyistä.

– Yhdistyminen vahvistaa edelleen säästöpankin markkina-asemaa Vakka-Suomen alueella, ja samalla luo uusia mahdollisuuksia kasvaa erityisesti asuntorahoituksen, yritysrahoituksen ja varallisuudenhoidon osalta. Tahdomme olla tulevaisuudessa alueen halutuin kumppani asiakkaille, lisää Kalannin Säästöpankin toimitusjohtaja Jani Eenola.