Ehdotus Suomen Rautatiematkustajien yhdistykseltä: yöjunaliikenne ulottumaan Uuteenkaupunkiin

0
Suomen Rautatiematkustajat ry esittää uusia avauksia yöjunaliikenteeseen.

Suomen Rautatiematkustajat ry toimitti elinkeinoministeri Mika Lintilälle avoimen kirjeen, jossa he esittävät sisämaan yöjunaliikenteen aiempaa laajempaa selvittämistä.
– Nähdäksemme mahdollisimman laaja vaikutusalue korreloi yöjunan käyttäjämäärien ja vähäisemmän subventiotarpeen kanssa, Suomen Rautatiematkustajat ry viestittää.
He esittävät kirjeessään neljä eri reittiä, joista kaikki alkavat Uudestakaupungista.

A: Uusikaupunki–Turku–Tampere–Pieksämäki–Kuopio–Joensuu/Helsinki–Tampere–Pieksämäki–Kuopio–Kajaani–Oulu
B: Uusikaupunki – Turku – Tampere – Pieksämäki – Joensuu/Helsinki – Tampere – Pieksämäki – Kuo-pio – Kajaani – Oulu
C: Uusikaupunki – Turku – Tampere – Pieksämäki – Kuopio – Joensuu/Helsinki –Tampere – Pieksä-mäki – Kuopio – Kajaani ja
D: Uusikaupunki – Turku – Tampere – Pieksämäki – Kuopio – Kajaani/Helsinki –Tampere – Pieksä-mäki – Kuopio – Kajaani.

– Yöjunat kulkevat aina Uuteenkaupunkiin radan pian valmistuvan sähköistyksen ja vireän elinkeinotoiminnan ansiosta, yhdistys tiedottaa.
Kirjeen mukaan yhdistyksessä on kiinnitetty huomiota siihen, että henkilöjunaliikenteen kehittämisesitysten on tapana kilpistyä VR:n kielteiseen asenteeseen, jota ei osata kyseenalaistaa.

– Sen vuoksi korostamme, että selvitysmiehen pitää kyetä kriittiseen ajatteluun uusien ratkaisujen löytämiseksi muun muassa kansalaispalautetta huomioon ottamalla. Myös eri hallinnonalojen välisessä yhteistyössä on parantamisen varaa eikä nykyhetken ongelmien ratkaisemiseksi voi vedota joskus tulevaisuudessa kenties tapahtuvaan kehitykseen kuten Itärataan.
Yhdistys toivoo, että eduskuntavaalien alla käytäisiin laajempaa keskustelua henkilöjunaliikenteestä ja VR:n asemasta.