Varppeen koulun ja lukion tiloissa tehtiin lisätutkimuksia hiihtolomaviikolla liittyen syksyllä havaittuihin sisäilmaongelmiin. Tutkimuksissa tehtiin rakenneavauksia lukion ja Varppeen koulun kellaritilojen lattioista sekä lukion ulkoseinien materiaaleista. Lisäksi tutkittiin mikrobi- ja VOC*-pitoisuuksia.

Tehdyt tutkimukset toivat lisävalaistusta koulun tilanteeseen. Osassa näytteissä havaittiin muun muassa kosteusvaurioon viittavaa kasvustoa ja osa näytteistä oli puhtaita. Lisätutkimusten yhteydessä Polygon Oy tarkisti myös, että koulujen kellaritiloihin tehty alipaineistus toimi.

Varppeen koulun kaikkien kerrosten lattiarakenteet tutkitaan, vaurioituneet lattiamateriaalit poistetaan ja korvataan uusilla pintamateriaaleilla ensi kesän aikana.

Kaupunki tiedotti tutkimusten tuloksista torstaina iltapäivällä. Tiedotteen mukaan lopulliset tulokset tulivat tiistaina, mutta sisäilmatyöryhmä käsitteli alustavia tuloksia maanantaina pidetyssä kokouksessa.

Kaupunki tiedottaa, että tutkimuksissa selvinneiden asioiden vuoksi opetus siirretään yhdestä luokkahuoneesta toisaalle ja Varppeen koulun kaikkien kerrosten lattiarakenteet tutkitaan, vaurioituneet lattiamateriaalit poistetaan ja korvataan uusilla pintamateriaaleilla ensi kesän aikana. Lukion ulkoseinien sisäpuoli tullaan tiivistämään ja julkisivu korjaamaan kesällä 2020. Lisäksi tekninen toimi järjestää koulun oppilaille ja henkilökunnalle infotilaisuuden tutkimustuloksista tiistaina 9.4. kello 13.45.

Opetus joudutaan siirtämään pois Varppeen koulun luokasta 204, koska luokan muovimatosta otetuista näytteistä löytyi VOC-yhdiste 2-etyyli-1-heksanoli-pitoisuuksia. Yksi näytteistä ylitti Työterveyslaitoksen asettaman viitearvon. Kyseessä on kemiallinen yhdiste, jota käytetään pehmittimien, pinnoitteiden ja liimojen tuotannossa.

Lisätutkimuksissa otettiin näytteitä muun muassa lukion toisen kerroksen ulkoseinän eristevillasta. Kahdessa neljästä näytteestä ei ollut viitteitä mikrobikasvustosta. Yhdessä löytyi viitteitä mikrobikasvustosta ja lisäksi toisen kerroksen käytävän ulkoseinästä otetussa näytteessä oli sekä mikrobikasvustoa että kosteusvaurioon viittavia aktinomykeetteja eli sädesientä. Polygonin antamassa lausunnossa todetaan kuitenkin, että alipainestus on sopiva, joten ulkoseinästä ei tule korvausilmaa sisätiloihin.

Varppeen koulun opetuskäytöstä poistetussa kellaritilassa tehtiin lattiarakenteiden avauksia. Niistä otetuista näytteistä löydettiin mikrobikasvustoa sekä kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. Näytteessä oli runsaasti elinkykyisiä aktinomykeetteja eli sädesientä.

Tutkimuksissa havaittiin myös, että kellarin lattiarakennetta rasittaa maasta tuleva kosteus. Näin on etenkin pilarien ja kantavien rakenteiden läheisyydessä. Lisäksi lattioiden pintamateriaalit ovat tiiviitä, joten kosteus ei pääse haihtumaan sisäilmaan vaan tiivistyy materiaalien alle.

Varppeen koulun kellarista ei löydetty PAH-yhdisteitä tai asbestia raja-arvoja ylittäviä määriä.

Sen sijaan Varppeen koulun kellarista ei löydetty PAH-yhdisteitä tai asbestia raja-arvoja ylittäviä määriä. PAH-yhdisteillä tarkoitetaan polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä. Sisäilmaan niitä pääsee saastuneen maan ja rakennuksissa ennen käytetyn kivihiilipien eli kreosiitivin kautta.

Mikrobikasvustoa ei löytynyt Varppeen koulun palopermantojen lattiarakenteissa ja Varppeen koulun toisen kerroksen lattianäytteistä. Tilojen lämpötiloissa ei havaittu poikkeavia arvoja. Tutkittavissa tiloissa oli ajoittain alhaisia kosteuslukemia. Sisätilojen alhainen suhteellinen kosteus on kuitenkin tyypillistä talvella. Hiilidioksidimittauksissa ei havaittu toimenpiderajan ylityksiä.

 

JUTTUA ON PÄIVITETTY perjantaina 5.4. kello 9. Tiedotteessa, jonka perusteella juttu on tehty, oli virhe. Viitearvot ylittäviä 2-etyyli-1-heksanoli-pitoisuuksia oli vain yhdessä näytteessä, ei kahdessa näytteessä, kuten jutussa alunperin luki.

* VOC-yhdisteet eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet ovat kaasuja. Niitä ovat esimerkiksi aromaattiset hiilivedyt (tolueeni, bentseeni), aldehydit, halogenoidut yhdisteet, esterit ja alkoholit (etanoli, n-butanoli, propanoli). Etenkin VOC-yhdisteiden yhteisvaikutuksen epäillään aiheuttavan terveyshaittaa. Lähde: Hengitysliitto.fi