Laitilan työttömyysprosentti huippualhainen – Katso kartasta, kuinka kovaa eri kuntien työttömyys vähenee

0
Työttömien määrä väheni erityisesti asiantuntija- ja toimihenkilötehtävissä. Kehitys on Ely-keskuksen mukaan edelleen myönteistä myös suorittavien tehtävien ammattiryhmissä, vaikka rakentamisen ja joillakin teollisuuden aloilla työttömyyden aleneminen on hidastunut. Kuva: Lydia Toivanen.

Laitilan jo ennestään alhainen työttömyysaste on jälleen liikahtanut rahtusen alemmas. Huhtikuussa työttömänä oli 126 henkilöä, eli kaupungin työttömyysaste oli 3,1.

Työttömyysaste on jälleen maakunnan alhaisin, mutta myös Laitilan historiassa huippualhainen. Viime vuonna alhaisin työttömyysaste oli 3,7. Katso tarkempi lukuhistoria alla olevasta kartasta.

Pohjanmaalla on kuntia, joissa työttömyysaste on alle 3.

VARSINAIS-SUOMEN työ- ja elinkeinotoimistossa oli huhtikuun lopussa 18 100 työtöntä työnhakijaa. Lukumäärä on selvästi tämän vuoden pienin.
Nykyistä vähemmän huhtikuun työttömiä oli edellisen kerran vuonna 2009.
Huhtikuun aikana työttömien määrä väheni 1 000 henkilöllä. Viime vuoden huhtikuusta työttömien määrä väheni 2 600 henkilöllä.
Varsinais-Suomen työttömyysprosentti tipahti nyt myös alle kahdeksan. Se oli huhtikuussa 7,9.
Luvut löytyvät Varsinais-Suomen Ely-keskuksen Työllisyyskatsauksesta.

TYÖTTÖMYYS vähenee lähes joka kunnassa Varsinais-Suomessa. Maakunnan 27:stä kunnasta työttömyysprosentti ja työttömien lukumäärä väheni 24:ssä maaliskuusta huhtikuuhun.
Kahdessa kunnassa työttömyys pysyi samalla tasolla. Nämä kunnat olivat Marttila ja Mynämäki.
Vain yhdessä kunnassa työttömyys nousi huhtikuussa. Tämä kunta oli Aura. Aurassa työttömien määrä nousi 110:stä 112:een. Se tarkoittaa yhden kymmenyksen lisäystä työttömyysprosenttiin.

TURKU ON maakunnan kunnista ainoa, jossa työttömyys on yli 10 prosenttia. Turussa työttömiä oli huhtikuussa hieman alle 10 000 ja työttömyysprosentti oli 10,5.
Myös Turussa työttömyysaste on kuitenkin hurjassa laskusuunnassa, sillä alle 10 000 työttömän ei ole päästy vuosikausiin.

SALOSSA työttömiä oli huhtikuussa noin 2 300.
Varsinais-Suomen seutukunnista juuri Salon seudulla työttömien määrä on vähentynyt maakunnan nopeinta tahtia.

VARSINAIS-SUOMESSA työttömyys väheni kaikissa seutukunnissa vuotta aiemmasta. Alin työttömyysaste oli Vakka-Suomessa, 4,8 prosenttia. Manner-Suomessa vain Vaasan naapuriseuduilla, Pietarsaaren seutu ja
Suupohjan rannikkoseutu, työttömyys oli tätä alemmalla tasolla.
Loimaan seudulla työttömien määrä aleni hitaimmin vuotta aiemmasta, kun maakunnan seutukuntia verrataan keskenään. Loimaan kaupungissa työttömyys kuitenkin vähenee kovaa vauhtia, ja kaupungin työttömyysaste oli huhtikuussa 7,4.

Nuorten työttömyys väheni vuotta aiemmasta 16 kunnassa. Työttömien määrä väheni naisten kohdalta lähes kaikissa kunnissa, mutta miesten kohdalla määrä kasvoi seitsemässä kunnassa.
Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni vuoden takaiseen verrattuna kaikissa kunnissa. Vajaassa kolmessa vuodessa pitkäaikaistyöttömien määrä on Varsinais-Suomessa vähentynyt 51 prosentilla eli 5 400 henkilöllä.

Toukokuun aikana työttömien määrä yleensä vähenee ja niin tapahtunee myös tänä vuonna, arvioidaan Työllisyyskatsauksessa.