Viljelytukien ennakkomaksut aiheuttanevat takaisinperintätoimia

0
Arkistokuva: Aleksi Mäkelä

Vuonna 2018 haettujen viljelijätukien loppuosat maksetaan kesäkuun aikana.

Viime kesän kuivuuden tuottamista ongelmista johtuen Ruokavirasto maksoi EU-nautaeläinpalkkioiden ennakoita etukäteen noin 13 miljoonaa euroa. Tiloilla 1.1.–15.9.2018 palkkiokelpoisina olleista nautaeläimistä pian maksettavien palkkioiden loppuosa on siksi normaalia pienempi.

Tavanomaista suuremmasta ennakkosummasta johtuen eräille viljelijätuenhakijoille saattaa aiheutua palkkion takaisinperintä, kun tuen lopullinen määrä selviää kuluvan kuukauden aikana. Erityisen uhan alla takaisinperinnän suorittamiseen joutumisesta ovat viljelijät, jotka ovat loppuvuoden 2018 aikana lopettaneet eläintenpidon tai vähentäneet merkittävästi eläinten määrää.

Ruokaviraston maksuaikataulusta voi tarkistaa viljelijätukien maksujen ajoituksen koko vuoden osalta.