Vanhukset asuvat yhä pidempään kotioloissa

0
Vuonna 2000 haja-asutusalueilla asui maamme asuntoväestöstä 17 prosenttia ja ikääntyneistä 20 prosenttia. Ero on kutistunut nykyiseen kahteen prosentti­yksikköön. Taajamissa asuu koko väestöä tarkasteltaessa 86 prosenttia ja ikäihmisistä 84 prosenttia. Kuva: Keijo Väänänen.

Tilastokeskuksen tuoreen selvityksen mukaan yhä useampi seniorikansalainen asuu omassa kodissaan. Suuret ikäluokat saavuttavat pian 75 vuoden iän ja jo melkein joka kymmenes henkilö suomalaisista on 75-vuotias tai vanhempi. 93 prosenttia heistä asuu kotona.

Arvioidun eliniän kohotessa ja ikäihmisten määrän noustessa yhä useamman ikääntyneen odotetaan asuvan omillaan entistä vanhemmaksi asti. Ikäihmisten yleisimmät asumismuodot ovat omakoti- rivi- ja paritalo. 43 prosenttia kotonaan asuvista 75 vuotta täyttäneistä asuu kerrostalossa.

Vuonna 2000 yli 75-vuotiaasta asuntoväestöstä yksin asui yli puolet, mutta viime vuonna lukema oli 47 prosenttia. Koko väestöä tarkasteltaessa yksinasuminen on ikäihmisten trendiä päinvastaisesti noussut 5 prosenttiyksikköä vuodesta 2000.
Noin kolmasosa omakotitalossa asuvista yli 75-vuotiaista asuu yksin. Kerrostaloissa asuvista ikätovereista 59 prosenttiyksikköä asuu yksin. Rivitalojen kohdalla yksinasuvien osuus on 54 prosenttia.