Syksyn tuulet puhaltavat lisää vipinää työmarkkinoille. Vakka-Suomen työllisyysaste on Varsinais-Suomen seutukunnista korkein ja Laitilan työttömyysprosentti on maakunnan kolmanneksi alhaisin eli 4,3 prosenttia. Myös Pyhärannassa työttömyysprosentti jää alle viiden eli 4,7 prosenttiin.

Pyhärannassa tilanne on parantunut vuoden takaisesta, jolloin työttömiä oli 5,2 prosenttia työvoimasta. Laitilassa tilanne on muuttunut toiseen suuntaan. Vuosi sitten työttömyysprosentti oli 3,7 prosenttia.

Koko Varsinais-Suomessa työllisyys parantui syyskuussa. Vuotta aiempaan verrattuna työttömien määrä väheni yhdeksällä prosentilla eli 1 700 henkilöllä. Koko maassa työttömyyden väheneminen on tapahtunut verkkaisemmin. Vakka-Suomessakin työttömien määrä väheni vuoden takaisesta kahdella prosentilla.

Työttömyys alenee kaikissa Vakka-Suomen seutukunnissa ja tasaisesti eri ikäryhmissä. Nuorten työttömyys väheni vuoden takaisesta lähes kaikissa kunnissa. Laitilassa alle 25-vuotiaita työttömiä on suunnilleen saman verran tai hieman enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pyhärannassa nuorten työttömien määrä on ollut sekä tänä että viime vuonna niin vähäinen, ettei sitä ole voitu kirjata tilastoon. Vakka-Suomen tasolla nuorten työttömien määrä kasvoi.

Koko maakunnan tasolla pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt lähes kaikissa kunnissa. Laitilassa määrä on vuoden takaiseen verrattuna kasvussa. Vuosi sitten pitkäaikaistyöttömiä oli Laitilassa 25, kun heitä tänä vuonna oli 32. Pyhärannassa pitkäaikaistyöttömien määrä on pysynyt ennallaan.
Työvoiman kysyntä on laajentunut teollisuudesta palveluihin. Tämä on sysännyt naisten työttömyyden miesten työttömyyttä jyrkempään laskuun.