Työt Varppeen koulun ja Laitilan lukion sisäilman parantamiseksi jatkuvat. Viimeisimpien kouluterveydenhoitajalta ja työterveyshuollosta saatujen tietojen mukaan sisäilmasta oireilee 30 oppilasta ja kuusi henkilökuntaan kuuluvaa.
– Kaikille oireileville oppilaille on tarjottu mahdollisuutta opiskella väistötiloissa. Tätä mahdollisuutta on käyttänyt seitsemän oppilasta, viime viikon perjantaina kokoontunut Laitilan kaupungin moniammatillinen sisäilmatyöryhmä tiedottaa.

Väistötilat Kappelimäen koulusta ovat olleet käytössä 17. syyskuuta alkaen. Lisäksi Walon talolla toimii yksi äidinkielen opetusryhmä ja yläkoulun ullakkokerrokseen valmistuu lokakuussa väistötiloiksi kolme uutta tilaa.

ONGELMIA Varppeen koulun sisäilmassa havaittiin noin vuosi sitten. Tutkimuksissa kellarikerroksista löytyi muun muassa homeeseen viittaavia mikrobivaurioita ja yläkerrosten lattiamateriaaleista havaittiin haihtuvan terveydelle haitallisia aineita.
Koulussa on tehty monenlaisia korjauksia.

Sekä yläkoulun että lukion kellarin rakenteiden purkutyöt valmistuvat lokakuun aikana. Kellari jää käyttökieltoon vähintään kesään 2020 asti.
– Tiloissa on koko ajan alipaineistus ja ne ovat suljettu.
Syksyn ja talven aikana laaditaan suunnitelmat kellaritilojen korjauksista.

KOULUJEN sisäilmapuhdistimet ovat käytettävissä vuoden 2019 loppuun asti muun muassa rakennuspölyn poistamiseksi ilmasta.
– Lukion tiloihin hankitaan sisäilmapuhdistimia tarpeen mukaan.

Lisäksi kouluun asennetaan etäluettavia antureita, joiden avulla tarkkaillaan jatkuvalla mittauksella sisäilman laatua ja siinä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia.

” Kouluun asennetaan etäluettavia antureita, joiden avulla tarkkaillaan jatkuvalla mittauksella sisäilman laatua ja siinä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia.”

– JOTTA saataisiin mahdollisimman hyvä kuva rakennuksen kunnosta ja mahdollisista korjaustoimenpiteistä, tullaan teettämään vielä toinen kattava tutkimus, joka toteutetaan eri konsultin toimesta kuin aiempi tutkimus. Tällä varmistetaan mahdollisimman tehokkaasti, että kaikki asiaan liittyvä saadaan selvitettyä, sisäilmatyöryhmän tiedotteessa todetaan.
Myös aiemmin toteutettu THL:n sisäilmakysely tehdään toistamiseen talviloman jälkeen.
Sisäilmatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti noin kuukauden välein ja tarvittaessa useamminkin.

TEHTYJÄ KORJAUKSIA

  • Lukion tiivistyskorjaukset ja käytävän kosteusvaurion korjaukset on toteutettu suunnitelmien mukaisesti kesän aikana. Lisäksi toteutettiin palosuojauksia uimahallin ja lukion välisiin läpivienteihin.
  •  Yläkoulun tiivistyskorjaukset ja kosteusvaurioalueiden korjaukset ovat valmiit.
    Yläkoulun lattioiden pintamateriaalien purkutyöt, ennalta määritetyissä 1.–3. kerroksen tiloissa on tehty. Purkutyöt toteutettiin haitta-ainepurkuna. Lattioilta purettiin suunnitelmien mukaisesti matot ja niiden alla oleva liima puhtaaseen betonipintaan asti, hiomalla betonipinta puhtaaksi.
  • Betonipinoista tutkittiin haitta-aineet ennen uuden maton asennusta. Uudet matot on asennettu paikoilleen.

    TEHTÄVIÄ KORJAUKSIA

  • Vielä syksyn aikana tullaan hulevesiviemärit kuvaamaan ja tarvittaessa korjaamaan koulun aikataulujen mukaan.
  • Myös opettajanhuoneen matot tullaan uusimaan ja tekemään muutoksia ilmanvaihtoon.
  • Varppeen koulun sisäilmaa tutkineen Polygonin raportin mukaisesti lukion tiiliverhous tulee uusia. Toimenpiteet tullaan kilpailuttamaan alkuvuodesta ja työt tehdään koulun kesäloman aikana.

Lähde: Tiedote Varppeen koulun ja lukion sisäilmatilanteesta 8.10.2019