Pyhäranta kaipaa kuntalaisten näkemyksiä Ihoden päivähoitotilanteen ratkaisemiseksi

0
Aluehallintovirasto on linjannut, ettei Pyhärannan kunta voi käyttää enää Ihoden koulussa olevia päiväkodin väistötiloja vaan sen on hankittava uudet 14.4. mennessä. Kuva: Hanna Hyttinen

Pyhärannan kunta kääntyy kuntalaisten puoleen etsiessään ratkaisua Ihoden kiistanalaiseen päivähoitotilanteeseen. Kunnan verkkosivuilla on ollut maanantaista asti mahdollisuus ilmaista oma mielipiteensä siitä, millaista päiväkodin toteuttamismallia kannattaa. Kyselyyn on mahdollista vastata ensi viikon keskiviikkoon eli 27.11. asti.

– Teemme niin kuin laki meitä velvoittaa ja kuulemme kuntalaisia. Kysely on suunnannäyttäjä, valtuuston puheenjohtaja Sari Aaltonen (sd) kertoo.

Asia ratkaistaan talousarviokäsittelyn yhteydessä valtuuston kokouksessa 9. joulukuuta. Sitä ennen kunnassa järjestetään Ihoden päiväkotiasiaa koskeva valtuuston iltakoulu 2.12., jolloin valtuusto pääsee keskustelemaan kyselyn tuloksista.

Päiväkotikyselyyn pääset vastaamaan tästä.

Ihoden päivähoitotilannetta yritetty ratkaista pian kahden vuoden ajan

Päiväkoti Satakielen lapset ja henkilökunta ovat olleet Ihoden koululla väistötiloissa vuoden 2017 lopulla tapahtuneen Päiväkoti Satakielen tulipalon jälkeen.
Alkuvuodesta 2018 kunta kävi neuvotteluja yksityisen päiväkotitoimijan kanssa ja yhteistyösuunnitelmat etenivät niin pitkälle, että päiväkodin rakennuttaja Mediset Hoivarakentajat Oy aloitti työt kunnan vuokraamalla tontilla.

Hoivarakentajat ehtivät saada perustukset valmiiksi, kun yksityinen toimija yllättäen vetäytyi hankkeesta lapsimääristä johtuvan väärinkäsityksen vuoksi. Samalla koko päiväkotihankkeen eteneminen pysähtyi.

Kunnassa on viimeisen liki kahden vuoden aikana valmisteltu useita vaihtoehtoja päivähoitotilanteen ratkaisemiseksi. Ainoastaan vanhan Satakielen kunnostaminen on tässä vaiheessa poissuljettu, kun tilatuissa tutkimuksissa selvisi, ettei sitä kannata korjata.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto teki Satakielen yksikön väistötiloihin opetus- ja kulttuuritoimen sekä työsuojelutarkastuksen elokuussa. Tarkastuksessa todettiin, etteivät tilat sovi päiväkotikäyttöön eikä päiväkodissa ole riittävää määrää varhaiskasvatuksen opettajia. Myöskään esiopetuksessa olevien mahdollisuus täydentävään varhaiskasvatukseen ei tarkastuksen mukaan toteutunut. Myös työsuojelutarkastuksessa tuli esiin puutteita. Aluehallintovirasto velvoitti työnantajan hoitamaan asiat kuntoon joulukuun loppuun mennessä.

  • NELJÄ VAIHTOEHTOA IHODEN PÄIVÄKODIKSI

Päiväkodin remontointi koulun sisälle

Lapsimäärä: 30
Hinta: 1,025 miljoonaa euroa (ilman ALV)
Hinta pitää sisällään: Päiväkotitilojen remontoinnin, teknisten tilojen siirron sekä väliaikaistilojen järjestämisen remontin ajaksi.
Päiväkoti tarvitsee myös:  irtokalusteet sisätiloihin sekä erilliset piha-alueet koululaisille ja päiväkotilapsille.
Rakennusaika päätöksentekohetkestä: Noin 1 vuotta

30-paikkainen uudisrakennus koulun yhteyteen

Lapsimäärä: 30
Hinta: 0,877 miljoonaa euroa (ilman ALV)
Lisäksi arvioon täytyy varata lisäksi noin 200 000 euroa lämmitysjärjestelmän uusimiseen, vanhan rakennuksen purkamiseen, korvaavien tilojen rakentamiseen sekä liikennejärjestelyihin.
Päiväkoti tarvitsee myös:  irtokalusteet sisätiloihin sekä erilliset piha-alueet koululaisille ja päiväkotilapsille.
Rakennusaika päätöksentekohetkestä: Noin 1,5 vuotta

45-paikkainen uudisrakennus koulun yhteyteen

Lapsimäärä: 45
Hinta: 1,269 miljoonaa euroa (ilman ALV)
Lisäksi arvioon täytyy varata lisäksi noin 200 000 euroa lämmitysjärjestelmän uusimiseen, vanhan rakennuksen purkamiseen, korvaavien tilojen rakentamiseen sekä liikennejärjestelyihin.
Päiväkoti tarvitsee myös: irtokalusteet sisätiloihin sekä erilliset piha-alueet koululaisille ja päiväkotilapsille.
Rakennusaika päätöksentekohetkestä: Noin 1,5 vuotta

Mediset Hoivarakentajien tarjous hirsipäiväkodista

Lapsimäärä: 60 (tiloja mahdollista muunnella myös pienemmälle lapsimäärälle)
Hinta: 1,26 miljoonaa euroa (ilman ALV ja mikäli muutoksia ei tehdä)
Päiväkoti tarvitsee myös: irtokalusteet sisätiloihin
Rakennusaika päätöksentekohetkestä: Noin 8 kuukautta (jos muutoksia ei tehdä)
Toim. Huom!
Laitilan Sanomat on aikaisemmin käyttänyt vaihtoehdoista arvonverolisäverollisia hintoja. Siksi summat poikkeavat aiemmin uutisoiduista.

 

 

Lue lisää 22.11.2019 lehdestä