Pyhäranta tyytyi hallinto-oikeuden päätökseen kumota kunnanjohtajavalinta

0
Valtuutettu Pauli Laivo (kesk) teki kantelun Turun hallinto-oikeuteen, kun hänet poistettiin valtuuston kokouksesta heinäkuussa 2018. Laivo ei ollut mukana äänestämässä kunnanjohtajan valinnasta. Kuva: Hanna Hyttinen

Pyhärannan kunta tyytyi Turun hallinto-oikeuden päätökseen kunnanjohtajavalinnan kumoamisesta. Kunnanhallitus maanantaina päätyi esittämään valtuustolle, että tämä käsittelisi asian uudelleen ja korjaisi päätöksen, joka on tehty virheellisessä järjestyksessä. Kunnanhallitus tiedottaa kunnanjohtajan virkaa hakeneita hallinto-oikeuden päätöksestä ja tiedustelee, ovatko nämä käytettävissä, kun kunnanjohtajaa valitaan uudelleen.

Valitus tehtiin kesällä 2018 sen jälkeen kun valtuusto valitsi kunnanjohtajaksi Harri Hiitiön. Valtuutettu Pauli Laivo (kesk) valitti päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen, koska valtuuston puheenjohtajana tuolloin toiminut Mervi Puonti (kok) poisti hänet kokouksesta. Poistamisen syynä oli se, ettei Laivo pysynyt puheenvuorossaan käsiteltävässä asiassa.

Hallinto-oikeus totesi, ettei Puontilla olisi ollut oikeutta poistaa Laivoa kokouksesta ja näin ollen kunnanvaltuuston päätös kunnanjohtajasta on syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Hallinto-oikeus kumosi päätöksen, mutta ei kieltänyt sen toimeenpanoa, joten Hiitiö saa jatkaa virkaa tekevänä kunnanjohtajana siihen saakka, että valtuusto päättää asiasta uudelleen.

Hiitiö ja Puonti jääväsivät itsensä kunnanhallituksen kokouksessa asian käsittelyn ajaksi.