Sisäilmasta oireilevien oppilaiden määrä Varppeen koulussa on noussut huomattavasti

0

Sisäilmaoireilusta ilmoittaa viimeisimmän kouluterveydenhoitajalta saadun tiedon mukaan kärsivän noin 37 yläkoulun oppilasta. Kuukausi sitten sisäilmaoireilijoiden määrä oli 30 oppilasta. Enimmillään viime keväänä oireilijoita oli yhteensä yli viisikymmentä.

LAITILAN kaupungin moniammatillinen sisäilmatyöryhmä kokoontui viime perjantaina käsittelemään Varppeen koulun sisäilmatilannetta. Sisäilmatyöryhmän mukaan väistötiloissa opiskelee seitsemän oppilasta, vaikka mahdollisuutta on tarjottu kaikille oireileville oppilaille.

Varppeen koulussa on taisteltu sisäilmaongelmia vastaan jo yli vuoden ajan. Tutkimuksissa rakennuksen kellarikerroksista löytyi muun muassa homeeseen viittaavia mikrobivaurioita ja yläkerrosten lattiamateriaaleista havaittiin haihtuvan terveydelle haitallisia aineita.
Koulussa on tehty monenlaisia korjauksia.

SISÄILMATYÖRYHMÄ kertoo, että henkilöstölle pidettiin informaatio- ja kyselytilaisuus maanantaina 28. lokakuuta Tilaisuudessa pyydettiin käyttäjiltä palautetta havaituista mahdollisesti sisäilmaan liittyvistä ongelmista.
– Ilmoitus saatiin yhden luokan tunkkaisesta hajusta. Aihe viedään tutkijoille tiedoksi. Tekniselle toimelle pyydetään edelleen ilmoittamaan havaituista mahdollisista ongelmista, sisäilmatyöryhmä raportoi.

LUKION siiven sadevesi-, salaoja- ja viemärijärjestelmässä on ilmennyt puutteita.
– Rakennuksen päätyyn lisätään salaojat ja niitä korjataan sisäpihan puolella. Lisäksi sadevesilinjaa korjataan. Työt toteutetaan välittömästi.
Lukion sisäänkäynnin ovi laitetaan käyttökieltoon korjausten ajaksi.

TEHTYJÄ JA TULEVIA TOIMIA

  • Irtaimistoa on siirretty kellarista käytettäviin tiloihin. Papereita, vihkoja, kirjoja on mahdollista puhdistaa ja ottaa käyttöön. Säilytettävän paperin määrä ja laatu tarkistetaan, jonka jälkeen arvioidaan puhdistettavat ja tuhottavat materiaalit. Arkistoitavaa materiaalia varten on mahdollista toteuttaa kellariin arkisto, jossa säilytetään vaurioituneita papereita.
  • Kangaspäällysteiset kalusteet poistetaan käytöstä ja kovapintaiset puhdistetaan, ennen kuin ne siirretään käyttöön.
    Yläkoulussa ja lukiossa on otettu käyttöön Genanon sisäilman seurantalaitteet, jotka mittaavat tietyissä tiloissa terveydelle haitallisten aineiden esiintyvyyttä.
    Hiilidioksidimittari lisätään yhteen luokkaan, josta on tullut palautetta tunkkaisesta ilmasta.
  • Kiinteistöön toteutetaan vertaileva sisäilmatutkimus Kiwa Inspectan toimesta. Tutkimusten aloitus on vuoden 2019 puolella.
  • Kiinteistöä on ehdotettu niin sanotuksi sukkakouluksi, jolloin likaa ei siirtyisi kenkien mukana enää luokkiin. Näin tilat pysyisivät pölyttömämpinä ja puhtaampina. Myös lattioiden pinnat säilyisivät pidempään ehjinä.

Lähde: Tiedote Varppeen koulun ja lukion sisäilmatilanteesta 4.11.